OZ 202Opäť sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie 2 % zaplatenej dane nášmu  občianskemu združeniu "Naša nemocnica v Čadci. 2 % z dane, ktoré nám darujete nám pomáhajú pri skvalitnení zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici.

ĎAKUJEME

 

 

 

 

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:
pdfVYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU
pdfPOTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

POSTUP KROKOV PRE:
pdf
ZAMESTNANCOV
pdfFYZICKÉ OSOBY
pdfPRÁVNICKÉ OSOBY