Plagatik final 2

Vážení zamestnanci, priaznivci nášho občianskeho združenia,

chceme Vás požiadať i v tomto roku o darovanie 2 % z dane nášmu občianskemu združeniu „Naša nemocnica v Čadci.

Vaše 2 % nám pomáhajú plniť vypracované projekty jednotlivých oddelení Kysuckej nemocnice a tým sa podieľať aj na modernizácii zdravotníckej prístrojovej techniky, ktorá prispieva k poskytovaniu kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti pre nás všetkých.

Zároveň ďakujeme všetkým za darovanie 2 % z dane za rok 2021, ktoré boli poukázané na účet nášho občianskeho združenia v roku 2022.

Tlačivá a postup:

pdfVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
pdfPotvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
pdfPostup krokov pre darcov
pdfPoučenie na vyplnenie