Lekárka:

 

Sestra:

 

Umiestnenie:

 

Kontakt:

 

Geriatrická ambulancia slúži pre potreby geriatrických (65- ročných a starších) pacientov okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. Slúži ako konziliárna ambulancia pre Oddelenie dlhodobo chorých KNsP v Čadci (ODCH).

Na požiadanie obvodného lekára a iných lekárov (urológ, neurológ, gynekológ, onkológ, chirurg, nefrológ a iní) geriater rozhoduje o predpise pomôcok pre inkontinenciu pacientov nad 65 rokov.

Cieľom geriatrického vyšetrenia je stanovenie priorít liečby a komplexnej starostlivosti a zlepšenie, resp. zachovanie funkčného potenciálu starých ľudí pomocou liečby, rehabilitácie a kompenzačných pomôcok.

Ordinačné hodiny - zatiaľ neobsadená

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok