oddelenie klinickej mikrologie a centralnej sterelizacie

Vedúca oddelenia:

RNDr. Janka Liščáková

Vedúca laborantka:

Bc. Marcela Sporinská

Lekári:

MUDr. Vlasta Belešová

MUDr. Jozef Ficík

Umiestnenie:

4. poschodie chirurgického pavilónu
- OKM
suterén chirurgického pavilónu
- úsek centrálnej sterilizácie

Kontakt:

vedúca oddelenia:

041/46 04 307

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

vedúca laborantka:

041/46 04 615

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

centrálny príjem materiálu:

041/46 04 569

Úsek klinickej mikrobiológie

Na oddelení vykonávame bakteriologické, mykologické, mikroskopické, imunosérologické a parazitologické vyšetrenia biologických materiálov pre KNsP Čadca a ambulancie okresu Čadca.
Zaoberáme sa základnou diagnostikou infekcií spôsobených aeróbnymi a anaeróbnymi baktériami, kvasinkami a ich následným testovaním na antibiotiká, ďalej aj diagnostikou vírusov a parazitov nachádzajúcich sa vo vyšetrovanom materiáli.

Vyšetrenia prevádzame na vysokokvalitných certifikovaných diagnostických prístrojoch, ktoré pomáhajú významným spôsobom urýchliť diagnostiku a tým prispievame k rýchlej cielenej antibakteriálnej liečbe pacienta.

V rámci špecializovanej diagnostiky je to priamy dôkaz antigénu, sérologické stanovenie antigénov a špecifických protilátok.

Výsledky určené na konfirmáciu zasielame do príslušných Národných referenčných centier.

Sme zapojený do medzinárodnej Fínskej externej kontroly kvality- EHK LABQUALITY a do externej kontroly kvality testovania citlivostí na antibiotiká. Pravidelne sledujeme vývoj antibiotickej rezistencie baktérií a účinky antibakteriálnych liečiv.

Epidemiologicky závažné kmene a nozokomiálne kmene ohlasujeme na RÚVZ - oddelenie epidemiológie.

V laboratóriu uskutočňujeme vyšetrenia:

  • BAKTERIOLOGICKÉ tzn. priamy dôkaz baktérií v klinickom materiáli a stanovenie cielenej antibiotickej terapie. Tu patria kultivačné vyšetrenia moča, výterov z dýchacích ciest, očí, uší, konečníka, pošvy, rán, hemokultúr, operačných výterov, hnisov a podobne. Priemerná dĺžka bakteriologického vyšetrenia je jeden až šesť dní.
  • MIKROSKOPICKÉ, parazitologické vyšetrenia prvokov a člán-konožcov, napr. pásomnica, lamblia, hlísta, škrkavka...
    Medzi ďalšie patrí priamy dôkaz antigénu z odobraného materiálu napr. dôkaz adenorotavírusu, Chlamýdie, Helicobactera pylori, Mycoplasmy, Ureaplasmy, u iných sa dokazuje priamo toxín napr. Clostrídium.
  • SÉROLOGICKÉ - vyšetrenia HIV, hepatitídy, toxoplazmózy, boreliózy, infekčnej mononukleózy, Clamýdie, Mykoplazmy a pod.
    Biologický materiál prijímame v odporúčaných, dobre uzavretých a správne označených odberových súpravách, spolu so žiadankou na vyšetrenie,
    s vylúčením rizika kontaminácie odobraného biologického materiálu.

Ak má pacient záujem o niektoré vyšetrenia ako samoplatca, je možné krv odobrať na otorinolaryngologickej ambulancii – 2. poschodie chirurgického pavilónu. Paleta poskytovaných vyšetrení a cena vyšetrenia je uvedená v cenníku na webovej stránke nemocnice: www.kysuckanemocnica.sk v menu Informácie pre verejnosť.

Úsek centrálnej sterilizácie

Úsek centrálnej sterilizácie vykonáva konečnú sterilizáciu zdravotníckych pomôcok pre oddelenia a odborné ambulancie KNsP Čadca a neštátne ambulancie v spádovej oblasti Čadca.

Sterilizáciu prevádza pomocou dvoch nových horúcovzdušných sterilizátorov zakúpených v roku 2017, s vysokou kvalitou účinnosti sterilizácie, s výstupom pre kontrolu každého sterilizačného procesu a pomocou nízkoteplotného formaldehydového sterilizátora.

Záznamy procesu sterilizácie a kontroly sterilizačného procesu sú uchovávané v sterilizačných denníkoch.

Kontrola účinnosti procesu sterilizácie je vykonávaná pomocou simulačných pomôcok, umožňujúce kontrolovať účinnosť sterilizácie dutých zdravotníckych pomôcok a laparoskopických pomôcok.

Oddelenie OKM a CS vykonáva na priamu platbu biologickú kontrolu účinnosti sterilizácie sterilizátorov, s výstupným certifikátom.