Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
045-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 02.02.2020
052-E.4/2020 Zmluva (sken PDF) Mestský podnik služieb Čadca 06.02.2020
029-E.4/2020 Zmluva o poskytovaní služieb, starost. a servisu (sken PDF) TatraMed Software s.r.o. 10.02.2020
033-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 11.02.2020
034-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 11.02.2020
060-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 11.02.2020
066-E.4/2020 Dodatok č.19 k Zmluve č.33NSP2000218 (sken PDF) Všeobecná zdrav. poisťovňa, a.s. 12.02.2020
065-E.4/2020 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe (sken PDF) Katolícka univerzita v Ružomberku 13.02.2020
073-E.4/2020 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe (sken PDF) Katolícka univerzita v Ružomberku 13.02.2020
079-E.4/2020 Dodatok č.5 k Zmluve o spolupráci praxe (sken PDF). Trenčianská univerzita A. Dubčeka 13.02.2020
082-E.4/2020 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe (sken PDF) Katolícka univerzita v Ružomberku 13.02.2020
086-E.4/2020 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe (sken PDF) Katolícka univerzita v Ružomberku 13.02.2020
041-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
048-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
049-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
050-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
051-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 14.02.2020
056-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 17.02.2020
064-E.4/2020 Zmluva o dodávke stravy (sken PDF) Helena Šurabová 18.02.2020
048-E.4/2020 Dodatok č.2 k Zmluve č.ZO/2018Z7042 (sken PDF) osobnyudaj.sk, s.r.o. 19.02.2020
055-E.4/2020 Dohoda o odbornej praxe študenta (sken PDF) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 24.02.2020
059-E.4/2020 Dodatok č.2. k Zmluve o posk.zd. statostlivosti (sken PDF) Union zdravotná poisťovňa, a.s. 24.02.2020
062-E.4/2020 Príloha č.1 k Zmluve o poskytnutí obrat. bonusu (sken PDF) sanofi-aventis Slovakia s.r.o. 24.02.2020
025-E.4/2020 Reklamná spolupráca (sken PDF) Lidl Slovenská republika, v.o.s. 25.02.2020
061-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Univerzita Palackého v Olomouci 25.02.2020
063-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) Meditek SK, s,r,o, 26.02.2020
053-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Mária Mravcová 27.02.2020
054-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Alena Čamborová 27.02.2020