Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
069-E.4/2020 Zmluva o poskytnutí odbornej stáže (sken PDF) Slovenský Červený kríž 04.03.2020
067-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) Meditech SK, s.r.o. 05.03.2020
070-E.4/2020 Zmluva o likvidácii špecifického odpadu (sken PDF) Anna Michalíková 05.03.2020
074-E.4/2020 Zmluva o zabezp. odb. stáže zd. pracovníkov (sken PDF) Nár. ústav srdcových a ciev. chorôb 06.03.2020
078-E.4/2020 Zmluva (sken PDF) Univerzitná nemocnica Martin 09.03.2020
077-E.4/2020 Dohoda o odstúpení dlhu (sken PDF) Debitum, a.s. 10.03.2020
068-E.4/2020 Zmluva o dodávke tovaru a vyp. dávk. zariadení (sken PDF) Scandi s.r.o. 13.03.2020
081-E.4/2020 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe (sken PDF) Katolícka univerzita v Ružomberku 13.03.2020
105-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) CHEIRÓN Cure s.r.o. 18.03.2020
141-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hnuteľnej veci (sken PDF) Klimková Soňa 19.03.2020
3a/2020 Nájomná zmluva (sken PDF) MUDr. Lakota Peter 23.03.2020
083-E.4/2020 Zmluva o bezodplatnom poskytnutí priestorov (sken PDF) Gymnázim Jozefa Miloslava Hurbana 24.03.2020
094-E.4/2020 Dodatok č.20 k zmluve o posk. zd. staroslivosti (sken PDF) DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 24.03.2020
071-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) DZS, s.r.o. 25.03.2020
143-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) MR Diagnostic, s.r.o. 25.03.2020
106-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) B & K s.r.o. 26.03.2020
110-E.4/2020 Kúpna zmluva (sken PDF) Medi Plus Servis, s.r.o. 27.03.2020
076-E.4/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku (sken PDF) GLOBAL TAXI 30.03.2020
085-E.4/2020 Dodatok č.20 k Zmluve c. 33NSP2000218 (sken PDF) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 30.03.2020
091-E.4/2020 Zmluva o pripojení zariadenia (sken PDF) Stredoslovenská distribučná, a.s. 30.03.2020
093-E.4/2020 Zmluva o pripojení zariadenia (sken PDF) Stredoslovenská distribučná, a.s. 30.03.2020
087-E.4/2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (sken PDF) Orange Slovensko, a.s. 31.03.2020
088-E.4/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (sken PDF) Orange Slovensko, a.s. 31.03.2020
092-E.4/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme neb.priest. (sken PDF) ORTOMEDICA, s.r.o. 31.03.2020