Číslo
Názov
Dodávateľ Dátum zverejnenia
109-E.4/2020 Zmluva o výpožičke (sken PDF) Škoda AUTO Slovensko s.r.o. 01.04.2020
081-E.4/2020 Oznámenie o postupení pohľadávky (sken PDF) BIORENAL, s.r.o. 01.04.2020
084-E.4/2020 Zmluva o zaistení praxe vysok. študentov (sken PDF) Universita Palackého v Olomouci 03.04.2020
080-E.4/2020 Dohoda o započítaní pohľadávok (sken PDF) BIORENAL, s.r.o. 07.04.2020
089-E.4/2020 Dohoda o splatení dlhu v splátkach (sken PDF) BIOHEM, spol. s .r.o. 07.04.2020
089-E.4/2020 Zmluva o výpožičke zariadenia (sken PDF) Merita Jusufiova 09.04.2020
103-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hniteľnej veci (sken PDF) Andrea Školová 10.04.2020
104-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hniteľnej veci (sken PDF) Podmanická Soňa 10.04.2020
075-E.4/2020 Kupna zmluva (sken PDF) VERLAG DASHÓFER vydavateľstvo, s.r.o. 15.04.2020
119-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hniteľnej veci (sken PDF) Kubačáková Simona 19.04.2020
120-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hniteľnej veci (sken PDF) Holáková Beáta 24.04.2020
108-E.4/2020 Zmluva o dielo (sken PDF) DC JOMIS, s.r.o. 27.04.2020
121-E.4/2020 Nájomná zmluva o nájme hniteľnej veci (sken PDF) Bulejová Mária 28.04.2020
098-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) ORTOPLUS. s.r.o. 30.04.2020
100-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) STOMA PRAKTIK, s.r.o. 30.04.2020
095-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Reg. komora Sl. komory sestier a pôrod. asistentiek 30.04.2020
096-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) MUDr. Iveta Jančařiková s.r.o. 30.04.2020
097-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) MUDr. Dana Haceková 30.04.2020
099-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Pavol Ondrašina - DANITEX 30.04.2020
101-E.4/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (sken PDF) Anton Grisa 30.04.2020
125-E.4/2020 Zmluva o zaistení praktickej výuky (sken PDF) Ostravská univerzita 30.04.2020
126-E.4/2020 Zmluva o zaistení praktickej výuky (sken PDF) Ostravská univerzita 30.04.2020