2Štát uvažuje o oddlžovaní nemocníc. Zo štátnych finančných rezerv plánuje na to vyčleniť 585 miliónov eur. Okrem štátnych by sa to malo týkať aj neštátnych nemocníc.

ČADCA. Do posledného oddlžovania boli zaradené len štátne nemocnice.

„Preto sme boli nútení urobiť množstvo opatrení, aby sa tá naša ďalej nezadlžovala, ale dokonca aby sme vedeli svoje staré dlhy postupne splácať, čo sa nám aj od r. 2012 darí a hospodárime pozitívne,“ hovorí riaditeľ Kysuckej nemocnice v Čadci Martin Šenfeld.

   O pripravovanom oddlžovaní sa podľa jeho slov dozvedeli len z médií, koncepciu oddlžovania, ako vraví, ešte vláda neschválila. nebola ešte schválená.

Naša nemocnica aj keď má staré záväzky po lehote splatnosti sa snaží ísť svojou vlastnou cestou a po skúsenostiach z minulosti sa nespoliehame na to, že za nás naše dlhy niekto zaplatí. Ak sa dostaneme do programu oddlžovania, budeme samozrejme celý proces zvažovať.

Návrh ministerstva zdravotníctva predpokladá, že v prvom kole oddlžovania by sa mohli hradiť záväzky nemocníc po lehote splatnosti staršie ako dva roky. Veriteľ bude mať na výber dve formy a to fixný diskont alebo elektronickú aukciu. V rámci oddlženia budú nemocnice pristupovať k zmluve. Tá im zadefinuje povinnosti. Medzi podmienkami je napríklad plnenie ozdravného plánu, či vytvorenie dozorných orgánov s presne určeným minimálnym štatútom. Porušenie dohôd bude znamenať nasledovné sankcie. Niektoré opozičné strany vyslovili obavy, či oddlžovanie bez ozdravného plánu nespôsobí, že štátne financie sa len presunu na veriteľov.

Vláda na svojom rokovaní 28. 6., na ktorom sa mala zaoberať plánom oddlžovania nemocníc, odložila, keďže minister zdravotníctva Tomáš Drucker materiál z rokovania kabinetu stiahol.

Čo sa týka Kysuckej nemocnice pre ilustráciu súčet HV k 31. 12.2011 predstavoval mínus 4 752 798 eur. K 30.6.2017 sa zlepšil  oproti tomuto roku o 3 130 039 eru.

   „Napriek dobrému hospodáreniu za posledných 5 rokov je celkový HV k 30.6.2017 negatívny, ale už len mínus 1 622 758,6 eur. Najväčšie dlhy máme voči sociálnej poisťovni, ŽSK, dodávateľom špeciálneho zdravotníckeho materiálu a liekov,“ dodal Šenfeld.

 

IVETA HAŽÍKOVÁ

 

Najväčšie dlhy má nemocnica voči sociálnej poisťovni, ŽSK, dodávateľom špeciálneho zdravotníckeho materiálu a liekov.