Okres Čadca bol jediný v bývalej ČSSR, ktorý nemal do roku 1968 nemocnicu. Snahy o vybudovanie nemocnice v Čadci boli predmetom činnosti rôznych komisií, hľadali sa neustále spôsoby riešenia situácie. Až do konca 60. rokov minulého storočia museli byť pacienti hospitalizovaní v ústavných zariadeniach okolitých okresov (Žilina, Vsetín, Frýdek-Místek, Ostrava a iné).

2. decembra 1961 sa začali prvé stavebné práce. Po 7-ročnom úsilí bola 6. decembra 1968 otvorená okresná nemocnica spravovaná Okresným ústavom národného zdravia. Presťahovanie jednotlivých oddelení prebiehalo postupne až v r. 1969. Už rok pred otvorením nemocnice bola v r. 1967 daná do užívania budova Okresnej hygienickej stanice a riaditeľstvo OÚNZ.

Nemocnica mala najskôr 403 lôžok. Postupne sa posteľový fond zvyšoval otváraním nových oddelení, ako aj ich rozširovaním. Pre 115 tisíc obyvateľov okresu mohli byť zabezpečované služby ústavnej zdravotnej starostlivosti priamo v regióne Kysúc. Špeciálnu ústavnú zdravotnú starostlivosť však poskytovali naďalej v Žiline, Martine, prípadne Banskej Bystrici

Komplex nemocnice s poliklinikou (KNsP) vznikal zdĺhavo a s ťažkosťami. Postupne narastali počty pracovníkov, ktorých podľa jednotlivých kategórií bolo treba pre činnosť KNsP získať, vyškoliť, ale i udržať (budovanie slobodární). Po dokončení nemocnice sa začala budovať poliklinika. Dokončená bola vo februári 1982. V roku 1991 bol dobudovaný nový lôžkový internistický pavilón. KNsP prekonávala počas transformácie v 90. rokoch minulého storočia ťažké obdobie, ktoré bolo poznačené výrazným nedofinancovaním potrebných zdravotníckych činností. V roku 1991 došlo k vzniku KNsP v Čadci s právnou subjektivitou napojenou na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a po vzniku vyšších územných celkov a prechode kompetencií v oblasti regionálneho zdravotníctva sa stala v roku 2003 príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja.

Nemocnica v Čadci bola pomenovaná menom Dr. Ivana Hálka. Spolok lekárov Kysúc organizoval Hálkove lekárske dni po viac rokov, udeľované boli i pamätné plakety s menom Dr. Ivana Hálka, ako výraz ocenenia úsilia na úseku ochrany zdravia, zdravotnej výchovy a zásluh o rozvoj Kysúc.

View the embedded image gallery online at:
https://www.kysuckanemocnica.sk/historia#sigProId5fa592868e