Aktuálne správy

FotografiaObčianske združenie Naša nemocnica v Čadci zaslalo na ŽSK v rámci dotačného programu participatívne dotácie projekt na vybudovanie oddychovej zóny v areáli Kysuckej nemocnice. Naša žiadosť postúpila do verejného hlasovania projekty. Prosíme o zahlasovanie za náš projekt Vybudovanie parku – oddychovej zóny v Kysuckej nemocnici v požadovanej sume 4 000 €.