Aktuálne správy

Naša nemocnica v Čadci, občianske združenie sa uchádzalo so svojim projektom o Participatívne dotácie z dotačného programu Žilinského samosprávneho kraja.

 Projekt bol zameraný na dokončenie parku – oddychovej zóny za chirurgickým pavilónom, kde  Kysucká nemocnica minulý rok na ňom vysadila jedle a malolisté lipy. V strede oddychovej zóny sa nachádza logo Kysuckej nemocnice.

Vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja a verejnosti, ktorá prostredníctvom online hlasovania podporila náš projekt, sme mohli získať finančné prostriedky na dobudovanie parku a zlepšenie verejného priestoru.