Aktuálne správy

Plagatik final 2

Vážení zamestnanci, priaznivci nášho občianskeho združenia,

chceme Vás požiadať i v tomto roku o darovanie 2 % z dane nášmu občianskemu združeniu „Naša nemocnica v Čadci.

Vaše 2 % nám pomáhajú plniť vypracované projekty jednotlivých oddelení Kysuckej nemocnice a tým sa podieľať aj na modernizácii zdravotníckej prístrojovej techniky, ktorá prispieva k poskytovaniu kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti pre nás všetkých.

Zároveň ďakujeme všetkým za darovanie 2 % z dane za rok 2021, ktoré boli poukázané na účet nášho občianskeho združenia v roku 2022.

Tlačivá a postup:

pdfVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
pdfPotvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
pdfPostup krokov pre darcov
pdfPoučenie na vyplnenie

Naša nemocnica v Čadci, občianske združenie sa uchádzalo so svojim projektom o Participatívne dotácie z dotačného programu Žilinského samosprávneho kraja.

 Projekt bol zameraný na dokončenie parku – oddychovej zóny za chirurgickým pavilónom, kde  Kysucká nemocnica minulý rok na ňom vysadila jedle a malolisté lipy. V strede oddychovej zóny sa nachádza logo Kysuckej nemocnice.

Vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja a verejnosti, ktorá prostredníctvom online hlasovania podporila náš projekt, sme mohli získať finančné prostriedky na dobudovanie parku a zlepšenie verejného priestoru.