Klinická logopédka:

PhDr. Eva Kopačková

Umiestnenie:

POLIKLINIKA II - druhé poschodie

Kontakt:

0908 565 005

e-mail:

 

Klinická logopédka zabezpečuje komplexnú logopedickú starostlivosť deťom vo všetkých vekových kategóriách, ale i dospelým po cievnych mozgových príhodách,  úrazoch a v iných prípadoch podľa individuálnej potreby. Diagnostiku a potrebnú terapiu vykonáva na základe návrhu lekára z odboru pediatrie, neurológie, ORL ...

Návšteva a následná liečba sa odporúča, ak ide predovšetkým o anamnézy/diagnózy:

  • oneskorený/ narušený vývin reči,
  • získané narušenie komunikačnej schopnosti , ktoré môže vzniknúť pri ložiskovom poškodení mozgu
  • narušenie zvuku reči, nesprávnu výslovnosť hlások
  • narušenie článkovania reči (dyzartriu)
  • narušenie plynulosti reči (zajakavosť, brblavosť)
  • poruchy hlasu

V dnešnej dobe sa vyskytuje u detí čoraz viac problémov s kvalitou reči a výslovnosti.  Pri včasnom zachytení týchto porúch a okamžitej starostlivosti, sa môžu tieto chyby odstrániť, čo výrazne zvýši kvalitu ich rečového prejavu a tiež ich samotného života, pretože pri neliečení obvykle ich prejav vnímame ako zvláštny, často pôsobí na okolie rušivo. Deti môžu byť za to v kolektíve terčom výsmechu, prípadne až šikanované. Do procesu liečby sú zapojení i rodičia v domácom prostredí, najmä z dôvodu kontinuálnosti liečby.

Na individuálnych stretnutiach sa pracuje s deťmi i dospelými podľa najnovších vedecky overených postupov schválených Katedrou logopédie. Terapie sú realizované podľa vopred stanovených cieľov intervencie prostredníctvom naplánovaných aktivít. Sú pre každého klienta vyberané individuálne a cielene. 

V ambulancii budú vítaní všetci klienti, ktorí budú potrebovať služby klinickej logopédie.

Objednať na vyšetrenie sa môžete telefonicky od 7.30 do 8.00 hod a od 14.30 do 15.00 hod.

Ordinačné hodiny

Pondelok

od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Utorok

od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Streda

od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Štvrtok

od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Piatok

od 7.30 hod. do 15.30 hod.