Adresa nemocnice
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311
022 16 Čadca

Telefónna ústredňa
+421 41 46 04 111
Sekretariát riaditeľa
+421 41 46 04 383

 Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfE-mail adresy

Telefónne čísla

Pre telefonický kontakt voľte 041/4604 + klapka.

Informácie 111 4 604 111
Riaditeľ KNsP 377
Námestník pre zdravotnú starostlivosť
386
Námestníčka riad. pre ošetrovateľstvo  496 
Hygienik epidemiológ 347
   
Sekretariát riaditeľa
383
Sekretariát námestníka riad. pre ZS 394
   
Telefax riaditeľstva
4333318 
Kancelária právneho referátu 301
Vedúci oddelenia IT 656
Oddelenie IT 269
   
Manažér pre marketing 395
Útvar krízového riadenia 303, 4322095
Zasadačka - malá 334
Základná organizácia ZaSS 603
   
Zamestnanecký odbor  
Vedúci zamestnaneckého odboru 327
Kancelária 1
692
Kancelária 2 374
Kancelária 3 310
   
Ekonomický odbor  
Finančná učtáreň – vedúci účtovník
342
Evidencia faktúr 345
Operatívna evidencia 344
Skladové účtovníctvo
349
 Finančný analytik  404
   
Referát pre zdravotné poisťovne  
Referát pre styk so ZP - fakturácia
282
Referát pre styk so ZP 402
   
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania  
Vedúci
688
Diétne sestry 541
Stravný referent 290
Kuchyňa 571
Sklad 678

 

Vedúci prevádzkovo-technického odboru 362
Referát prevádzkovo-technického odboru 371
Referát MTZ 184
Podateľňa listových zásielok 691
Pokladňa 544
Vrátnica 222,332
Slobodáreň 4323681
Energetik, tepelný technik 465
Odborný referent pre zdravotnícku techniku 465
Životné prostredie a metrológia 363
Referát investícií, majster údržby 322
Úsek BOZP, verejné obstarávanie 490
Prevádzková doprava 263
Sklad všeobecného materiálu 535
   
Práčovňa  
Vedúca 548 
Oprava bielizne 144
Výdaj bielizne 537
   
Údržba  
Pohotovostná služba 116
Rozdeľovňa údržby 365
Elektrikári 641 
Vodári 663
Kúrenári 646 
Murárska dielňa 659 
Maliar 148 
Výmenníková stanica- n. pavilón a poliklinika 174
Kotolňa nemocnica 636
Rozvodňa – NLP 660
Rozvodňa – pod FRO 642
Rozvodňa – nová poliklinika 662
Rozvodňa pod lôžkovou časťou 428
Trafostanica 415
Diselagregát 418
Telefónna ústredňa 705 
Hlavná rozvodňa 132 
Nádvorná čata 194 

 

Gynekologická príjmová ambulancia + ultrazvuk 498, 191 
   
Urgentný príjem  
Chirurgická ambulancia 466 
Interná ambulancia 491 
Neurologická ambulancia 151 
Ambulancia úrazovej chirurgie 505 
Urgentný príjem - recepcia 201
Centrálny príjem pacientov 493 
Centrálna šatňa 455 
Miestnosť ošetrovateľov 495 

 

Novorodenecké oddelenie a JIS  
Primár oddelenia 280 
Vedúca sestra 474
Sesterská izba 464 
   
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a JIS  
Primár oddelenia 511 
Zástupca primára 459 
Vedúca sestra 588 
Sekretariát 463 
Seminárna miestnosť 584 
Sesterská prípravovňa – gynekológia 403 
Sesterská prípravovňa – časť B – pôrodnica 469 
Sesterská prípravovňa – časť C – pôrodnica 514 
Lekárska izba – gynekológia 459 
Lekárska izba – časť B – pôrodnica 471 
Lekárska izba – muži 288 
JIS 401 
Miestnosť inštrumentárok 433 
Pôrodná sála 508 
Operačná sála 5. poschodie 647 
Operačná sála 4. poschodie 352 
Zákroková sála 4. poschodie 408
   
Chirurgické oddelenie a JIS  
Primár oddelenia 614 
Zástupca primára 251 
Vedúca sestra 499 
Sekretariát 665 
Sesterská prípravovňa – časť A 485 
Sesterská prípravovňa – časť B 458, 271 
Lekárska izba – časť A 481, 277 
Lekárska izba – časť B 457 
JIS aseptická 667 
JIS septická 664
 Miestnosť inštrumentárok 669 
Operačná sála 669 
   
Oddelenie úrazovej chirurgie a JIS  
Primár oddelenia 461 
Zástupca primára 611
Vedúca sestra 506 
Sekretariát 429 
Sesterská prípravovňa – časť A 448 
Sesterská prípravovňa – časť B 517 
Lekárska izba – časť A 467 
Lekárska izba – časť B 406,368
JIS 516 
Miestnosť inštrumentárok 477
Operačná sála – oddelenie A 436 
Operačná sála – 4. poschodie 507 
   
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny  
Primár oddelenia 492 
Zástupca primára 576 
Vedúca sestra 268 
Sekretariát 131 
Lôžkové oddelenie 103
Izolačné boxy 523
Sesterská izba - anestéz.sestry 565 
Lekárska izba – muži 593 
Lekárska izba –ženy 620 

 

Oddelenie paliatívnej starostlivosti  
Primár oddelenia 359 
Vedúca sestra 272 
Sesterská prípravovňa 115 
Sesterská izba 118 
   
Oddelenie dlhodobo chorých  
Primár oddelenia 138 
Vedúca sestra 356 
Sekretariát 361 
Sesterská prípravovňa – časť A 157 
Sesterská prípravovňa – časť B 337 
Lekárska vyšetrovňa – časť A 158 
Lekárska vyšetrovňa – časť B 341 
Lekárska izba – časť A 165 
Lekárska izba – časť B 350 
   
Neurologické oddelenie a JIS  
Primár oddelenia 137 
Zástupca primára 321 
Vedúca sestra 317
Sekretariát 316 
Sesterská prípravovňa – časť A 426 
Sesterská prípravovňa – časť B 185 
Sesterská izba – časť A 214 
Lekárska vyšetrovňa – časť A 140 
Lekárska vyšetrovňa – časť B 323 
Lekárska izba – časť A – ženy 417 
Lekárska izba – časť B 328 
Lekárska izba – konzília 139 
JIS 454
EEG, EMG 628 
   
DOS  
Vedúca sestra 419 
Sesterská prípravovňa 518 
   
Interné oddelenie I. a JIS  
Primár interného oddelenia 218
Vedúca sestra 503 
Sekretariát 635
Seminárna miestnosť 265 
Sesterská prípravovňa – časť A - muži 314
Sesterská prípravovňa – časť B - ženy 589 
Lekárska vyšetrovňa – časť A – muži 339 
Sesterská izba – časť B - ženy 331 
Lekárska izba – časť A - muži 336 
Lekárska izba – časť B - ženy 566 
JIS 685 
Lekárska izba – JIS 355 
   
Interné oddelenie II.  
Primár interného oddelenia 218 
Vedúca sestra 108 
Sesterská prípravovňa 219 
Sesterská izba 221 
Lekárska izba 687 
EKG 556 
ECHO 679 
   
Detské oddelenie a JIS  
Primár oddelenia 421 
Vedúca sestra 581
Sesterská prípravovňa 416 
Lekárska izba 1 624 
Lekárska izba 2 677
JIS 456 
Príjmová detská ambulancia 681 
Detské sono 413 
Nadštandardná izba č. 11 142 
Nadštandardná izba č. 12 367 
Izba matiek 143
Mliečna kuchynka 431 

 

Rádiologické oddelenie  
Primár oddelenia 242
Zástupca oddelenia 387
Vedúci rád. technik 494 
Popisovňa 658 
Archív 643 
Lekárska izba muži 658
Lekárska izba ženy 399
Snímkovňa rádiologické oddelenie 391
Snímkovňa internistický pavilón 558
Denná miestnosť + ÚPS miestnosť rád. technici 649 
Ultrasonografia rádiologické oddelenie 105
Ultrasonografia internistický pavilón 177
Ultrasonografia pri CT 396
CT pracovisko 304
Mamografické centrum + USG 203 
Pracovisko magnetickej rezonancie 204
Denzinometria  225
Objednávanie (USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA)  643
Rádiologické pracovisko KNM 041 4207331
   
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie  
Primár oddelenia 512 
Vedúci fyzioterapeut 113
Objednávanie pacientov 189 
Ambulancia 1 629 
Ambulancia 2 587 
Ambulancia 3 515
Elektroliečba 595
Vodoliečba 585 
Detská telocvičňa 1 528 
Detská telocvičňa 2 238
Telocvičňa 2 a 3 476
Telocvičňa 5 + denná miestnosť 596
Laseroterapia 120
Telocvičňa - internistický pavilón 1 poschodie 353
Hyperbarická komora  405
   
Oddelenie laboratórnej medicíny  
Úsek klinickej biochémie  
Vedúci oddelenia 661
Vedúci úseku 460 
Laboratórium 411 
Denná miestnosť 651, 652 
Urgentné laboratórium 654 
Príjem OKB 638 
Močové laboratórium 586 
   
Úsek klinickej mikrobiológie a CS  
Vedúci úseku 307 
Laboratórny diagnostik 615
Denná miestnosť 372 
Centrálny príjem materiálu 569 
Antibiotické laboratórium 422 
Klinické laboratórium 563 
Laboratórium črevných nákaz  553 
Laboratórium vzdušných nákaz 308
PCR analýza 561
Sérologické laboratórium 568
   
Centrálna sterilizácia 451 
   
Oddelenie hematologicko–transfuziologické  
Primár oddelenia  326 
Vedúca sestra 289 
Denná miestnosť 315 
Hematologická ambulancia 1 319 
Hematologická ambulancia 2 318 
Evidencia darcov 281
Odberová miestnosť 320 
Kuchynka pre darcov 287 
Expedícia transfúznych prípravkov 298 
Laboratórium krvných obrazov 205 
Koagulácia 296 
Imunohematológia 313 

 

Interná ambulancia MUDr. Maslíková 617
Gastroenterolog. amb. MUDr. Nehajová 591
Kardiologická ambulancia MUDr. Lariš 264
Onkologická ambulancia MUDr. Lamoš 302, 149
Cievna ambulancia MUDr. Nehaj 468
Ambulancia anestézie a int. medicíny 637
Logopéd Mgr. Kopačková 333
Neurologická ambulancia 444
Geriatrická ambulancia 176
Ambulancia pediatrickej pneumológie a alergológie  180
Ambulancia pediatrickej  imunológie a ftizeológie 180
Mobilná odberová miestnosť 696
Vakcinačné centrum 122
   
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast  676
   
Všeobecná ambulancia pre dospelých č. 1 (MUDr. Hurinová)
196
Všeobecná ambulancia pre dospelých č. 2 (MUDr. Galgánková, MUDr. Kováčiková) 545
   
Ambulancia pohotovostnej služby  
APS pre deti a dorast 428
APS pre dospelých 127

 

Nemocničná lekáreň  
Vedúci lekárne 134 
Výdajňa liekov pre lôžkovú časť 141
Sklad ŠZM 133
Výdajňa liekov pre verejnosť 128, 123
Verejná lekáreň (oproti kaplnke) 145 

 

Hlavný bufet - poliklinika 136
Bufet v internistickom pavilóne 475

 

Márnica - miestnosť sanitára 695, 476

 

Duchovná služba

650, 0911811345