Výberové konania

Riaditeľ KNsP Čadca so sídlom Čadca, Palárikova 2311, vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie primár neurologického oddelenia a JIS

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo
 • špecializácia v  špecializačnom odbor neurológia
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4, časti A  nariadenia vlády alebo najmenej 15-ročná odborná zdravotnícka prax

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • morálna a občianska bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, osobnostné predpoklady
 • predloženie projektu stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti na odd.

Základná zložka mzdy: minimálne 2342,- EUR mesačne + príplatok za riadenie + osobné ohodnotenie           

Ponúkame: stabilizačný program a možnosť ubytovania

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o zápise do registra lekárov vedeného Slovenskou lekárskou komorou
 • písomný súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť písomne v zalepenej obálke označenej – „Výberové konanie – primár neurol. odd.“ na adresu:  Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca,
Zamestnanecký odbor, Palárikova 2311, 022 16 Čadca najneskôr do 23.3.2020.

Kontaktná osoba: Ing. G. Širancová, č. tel.: 041/4604 310, 692
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Riaditeľ KNsP Čadca so sídlom Čadca, Palárikova 2311, vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia informačných technológií KNsP Čadca

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore informatika alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru so zameraním na informačné technológie
 • minimálne 3 roky praxe v oblasti informačných technológií

 Ostatné kritériá a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť, osobnostné predpoklady,
 • predloženie návrhu na optimalizáciu procesov v oblasti IT

Základná zložka mzdy: 928,- EUR mesačne + príplatok za riadenie                   

Požadované doklady:

K  žiadosti o účasť na výberovom konaní, podpísanej uchádzačom,  je potrebné priložiť:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi v obálke označenej heslom: „Výberové konanie -  oddelenie IT  neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu:

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, zamestnanecký odbor, Palárikova 2311, 022 16 Čadca najneskôr do 6.3.2020.

Kontaktná osoba: Ing. G. Širancová, č. tel.: 041/4604 310, 692,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Riaditeľ KNsP Čadca so sídlom Čadca, Palárikova 2311, vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo
 • špecializácia v  špecializačnom odbor gynekológia a pôrodníctvo
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4, časti A  nariadenia vlády alebo najmenej 15-ročná odborná zdravotnícka prax

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • morálna a občianska bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, osobnostné predpoklady
 • predloženie projektu stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v odbore gyn.-pôr.

Základná zložka mzdy: minimálne 2342,- EUR mesačne + príplatok za riadenie + osobné ohodnotenie           

Ponúkame: stabilizačný program a možnosť ubytovania

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o zápise do registra lekárov vedeného Slovenskou lekárskou komorou
 • písomný súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť písomne v zalepenej obálke označenej – „Výberové konanie – primár gyn.- pôr. odd.“ na adresu:  Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Zamestnanecký odbor, Palárikova 2311, 022 16 Čadca najneskôr do 9.3.2020.

Kontaktná osoba: Ing. G. Širancová, č. tel.: 041/4604 310, 692, 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.