Výberové konania

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16  Čadca

ako vyhlasovateľ výberového konania na obsadenie funkcie „primár Interného oddelenia I. a JIS KNsP Čadca,

ZRUŠUJE

vyhlásené výberové konanie  vyhlásené dňa 27.12.2017.