d1

Prihlásenie v evidencii darcov krvi

Naše dokumentačné pracovníčky Vás pred odberom zaregistrujú. Na základe Vášho platného občianskeho alebo cestovného pasu Vás zaevidujeme. Prosíme Vás, predkladajte pri každom ďalšom darovaní krvi Váš preukaz darcu krvi a upozornite nás na zmeny Vašich identifikačných údajov (adresa, priezvisko).

 d2

Vyplnenie dotazníka darcu krvi

Prosíme Vás, prečítajte si najskôr pozorne informácie pre darcov krvi a potom odpovedzte otázky v dotazníku tak, že zakrúžkujete správne odpovede. Ak niečomu nerozumiete, rád Vám pomôže vyšetrujúci lekár. Prosíme Vás, nezabudnite na Váš podpis na konci dotazníka.

 d3

Stanovenie hodnoty hemoglobín a ALT-predodberové laboratórium

Pred odberom krvi Vám bude vyšetrený krvný obraz, aby bola u Vás vylúčená chudokrvnosť a pečeňový test ALT. Tento odber sa robí vo Vašom záujme, aby ste neboli ohrození odberom krvi.

 d4

Lekárske vyšetrenie a zhodnotenie Vašej spôsobilosti k darovaniu krvi

Lekár Vás informuje o darcovstve krvi, prediskutuje s Vami otázky v dotazníku, vyšetrí Vás a na základe všetkých nálezov zhodnotí Vašu spôsobilosť darovať krv. Odmeria Vám krvný tlak. V prípade, ak nebudete môcť krv darovať, vysvetlí Vám dôvody, prípadne Vám odporučí ďalšie potrebné vyšetrenia. Pred odberom absolvujete malé občerstvenie.

 d5

Príprava na odber krvi

Pred vlastným odberom krvi zhromaždí naša dokumentačná pracovníčka Vaše podklady. Dostanete pripravený odberový číselný kód, ktorý slúži na anonymnú identifikácii Vášho odberu.

 d6

Odber krvi - odberové boxy

Bude Vám odobraté 450 +-50 ml krvi, samozrejme sterilným jednorazovým materiálom, ktorý  nepredstavuje pre zdravého človek žiadne riziko. Prosíme Vás však, ak sa necítite dobre, oznámte nám to. Na začiatku odberu sa Vám odoberie ešte pár mililitrov krvi do skúmaviek. Tieto vzorky sú potrebné na laboratórne vyšetrenie (krvnej skupiny, testov na HIV, hepatitídu B a C, syfilis). V prípade, že výsledky nie sú v norme, budeme Vás informovať.

 d7

Ošetrenie miesta vpichu, fáza odpočinku

Vedľajším účinkom - ako sú pokles krvného tlaku, modriny a krvácanie - sa dá predchádzať. Preto by ste si mali 10 minút po odbere odpočinúť na lôžku. Prosíme nechajte si rameno vystreté a tlačte si počas tejto doby na miesto vpichu. Potom by ste mali 5 minút sedieť (ako preventívne opatrenie na stabilizáciu krvného tlaku).

 d8

Dôverné samovyradenie

Aby bola zaručená bezpečnosť preparátov vyrobených z Vašej krvi, poprosíme Vás podľa platných odporučení o prípadné vyplnenie formuláru „Samovyradenie“ a jeho vhodenie do urny. Týmto spôsobom máte možnosť anonymne a diskrétne rozhodnúť, či Vami darovaná krv môže byť použitá pre pacientov. Ak zakrúžkujete „NIE“, Vaša krv bude zničená. Dôvod pre to môže byť ten, že ste prišli darovať krv pod morálnym tlakom, alebo by mohla Vaša krv kvôli rizikovým kontaktom ohroziť pacienta.

 d9

Občerstvenie

Ako prejav malej vďaky Vás pozývame na občerstvenie. Prosíme Vás, ponúknite sa nápojom, aby ste tak nahradili tekutiny stratené pri odbere krvi. Pokiaľ sa po odbere zúčastníte verejnej premávky, počkajte minimálne 30 min. Odporúčame Vám po odbere krvi nepiť alkohol a minimálne l hodinu nefajčiť.

 

Váš preukaz darcu krvi dostanete hneď naspäť.

Ak ste prvodarca, dostanete ho pri nasledujúcom odbere.

Noste ho vždy so sebou, lebo je v ňom zaznamenaná vaša krvná skupina.

Tá môže byť v núdzových prípadoch pre vás život zachraňujúca.

Ak váš preukaz stratíte, informujte o tom našu transfúznu službu.

Radi vám vyhotovíme nový.