Vedúci lekárne (1):

PharmDr. Katarína Bocková

Umiestnenie:

prízemie – oproti kaplnke

Kontakt:

041/46 04 145

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vedúci lekárne (2):

Mgr. Michal Bocko

Umiestnenie:

prízemie POLIKLINIKA ii

Kontakt:

041/46 04 134

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca prevádzkuje dve lekárne pre verejnosť:

  • Lekáreň Kysuckej nemocnice (1)
  • Nemocničnú lekáreň – oddelenie výdaj verejnosti (2)

Lekáreň Kysuckej nemocnice (1)

Lekáreň Kysuckej nemocnice je verejnou lekárňou zaradenou ako lekáreň s individuálnou prípravou liekov.

Poskytuje lekárenské služby v rozsahu stanovenom požiadavkami na tento typ lekární, pričom:

  • vydáva hromadne vyrábané lieky v plnom rozsahu registrovaných liekov, tak na lekárske predpisy ako aj bez lekárskeho predpisu v zmysle platných smerníc MZ SR
  • vydáva lieky, ktoré je možné poskytovať bez lekárskeho predpisu na objednávky právnických a fyzických osôb
  • pripravuje lieky, ktoré vyhovujú požiadavkám SVP, Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu a iným platným a záväzným normatívom
  • zabezpečuje informovanosť o aktuálnej situácii v oblasti liečiv pre potreby lekárov spádovej oblasti
  • poskytuje odborné informácie o liečivách v rozsahu podľa určenia pre verejnosť a osobitne pre zdravotníckych pracovníkov, ktorým poskytuje tiež konzultácie v oblasti liekov
  • vykonáva zdravotnú výchovu obyvateľstva.

Prevádzková doba

Pondelok - piatok 7.00 hod. – 15.30 hod.

 

Nemocničná lekáreň - oddelenie výdaja verejnosti (2)

Nemocničná lekáreň je začlenená do nemocnice ako samostatné oddelenie. Zabezpečuje a vydáva lieky a zdravotnícke potreby pre všetky nemocničné oddelenia a ambulancie za účelom liečenia hospitalizovaných pacientov nemocnice a zároveň zabezpečuje výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu verejnosti

Prevádzková doba

Pondelok - piatok 7.00 hod. – 15.00 hod.

 

Návštevou našich lekárni podporujete Kysuckú nemocnicu tým, že zisk z prevádzky lekárni ide na nákup prístrojovej techniky, čo nám umožňuje skvalitňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre nás všetkých.