Rímsko-katolícka cirkev

Súčasný duchovný správca: dp. Miloš Hlucháň

Sväté omše

Nedeľa a prikázaný sviatok s pracovným voľnom:

10.00 hod. v zasadačke nemocnice

Prikázaný sviatok s pracovnou povinnosťou:

15.15 hod. v zasadačke nemocnice

Všedný deň

  • v stredu až piatok: 15.15 hod. v kaplnke
  • utorok: 17.00 hod. v kaplnke

Sviatosť zmierenia, príp. rozhovor, stretnutie s kňazom

V pracovné dni môžete nájsť kňaza hodinu pred sv. omšou, t.j od 14. 30 hod. do 15.10 hod. v kaplnke alebo spovednej miestnosti vedľa rehabilitačného oddelenia pri kaplnke

V nedele a prikázané sviatky - na požiadanie pred alebo po sv. omši v miestnosti duchovného správcu (pri zasadačke nemocnice)

Sviatosť pomazania chorých

Je udeľovaná v stredu pri sv. omši v kaplnke o 15.15 hod. (v prípade záujmu), v iné dni vo sv. omši v kaplnke alebo inom čase - na požiadanie chorého

Zaopatrovanie chorých priamo na lôžkových oddeleniach

V prípade potreby zaopatrenia chorého na oddelení nemocnice, môžete nechať žiadanku na vrátnici nemocnice.

Žiadosti sú vybavované každý večer po 18.00 hodine.

Ak je návšteva chorého súrna, môžete v ľubovoľnom čase volať na číslo 0911 811 345

Informácie

Aktualizované oznamy nájdete na nástenke pri kaplnke a bufete.

Kontakt

dp. Miloš Hlucháň
0911 811 345