Lekár:

MUDr. Tomáš Vasičko, PhD.

Praktická sestra:

Simona Poláčková

Lekári:

MUDr. Tomáš Vasičko, PhD.

Umiestnenie:

chirurgický pavilón - prízemie

Kontakt:

 lekár:

041/46 04 515

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

OBJEDNÁVANIE - sestra:

041/46 04 405

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Hyperbarická oxygenoterapia (skratka HBO) je liečebná metóda založená na dopravovaní kyslíka do pľúc pod zvýšeným tlakom. Tento spôsob liečby, často spájaný s potápačmi či letcami, má za sebou pomerne dlhú históriu vývoja. Už v roku 1662 bola vykonaná liečba stlačeným vzduchom, od roku 1830 sa začala, najprv vo Francúzsku, používať v masovej miere. Rozvoj liečby pomocou pretlakového kyslíka sa datuje na koniec 19. storočia.

Po 2. svetovej vojne došlo k rozvoju hyperbarickej medicíny na vedeckom podklade a od roku 1994 prebieha táto liečba podľa všeobecne uznávaných štandardov.

V súčasnej dobe má HBO široké využite ako podporná liečba množstva ochorení a porúch zdravia, kde dochádza k nedostatočnému okysličovaniu tkanív a orgánov. Pomocou zvýšenia tlaku vdychovaného kyslíka dosiahneme jeho vyššie fyzikálne rozpustenie v krvnej plazme. Množstvo rozpusteného kyslíka v krvi môže narásť cca. 10 násobne oproti normálnemu stavu pri dýchaní bežného vzduchu, aj v prípadoch, kedy je jeho nosič - krvné farbivo hemoglobín už plne nasýtený. Čím je viac kyslíka v krvi, tým ľahšie dochádza k jeho prestupu do cieľových orgánov a tkanív. Týmto mechanizmom sa kyslíkom zásobujú aj časti organizmu, kam sa už červené krvinky nedostanú vôbec alebo len v obmedzenej miere pre poškodenie krvných vlásočníc. To všetko prispieva k podpore reparácie a regenerácie tkanív a najmenších krvných ciev - kapilár, eliminácii poškodenia DNA, úprave zápalovej aktivity podporou aktivity bielych krviniek - leukocytov, ako aj priamemu toxickému účinku na niektoré baktérie. Zvýšením dodávky kyslíka do tkanív môžeme dosiahnuť urýchlenie hojenia a návrat do bežného života, prípadne zníženie výskytu následných komplikácií ochorení. Liečba tiež prispieva k zvýšeniu fyzickej a psychickej výkonnosti a k relaxácii organizmu.

Liečba pretlakovým kyslíkom prebieha v zariadení nazývanom hyperbarická komora. V KNsP od roku 2020 disponujeme hyperbarickou komorou od nemeckého výrobcu Oxyhelp s kapaciou 4 miest na sedenie. Pri liečbe používame pretlak 2,0 ATA (dvojnásobok atmosférického tlaku), čo je porovnateľné s tlakom, aký zažijete pri ponorení približne 10 metrov pod vodnú hladinu. Priestor samotnej komory sa plní stlačeným vzduchom a pretlakový kyslík vdychujete pomocou dýchacej masky alebo kyslíkových okuliarov. Jeden pobyt v hyperbarickej komore trvá 90 minút.

Pre koho je liečba v hyperbarickej komore vhodná
Liečba v hyperbarickej komore je doplnková k štandardnej liečbe daného ochorenia (chirurgickej, medikamentóznej, režimovej) a v žiadnom prípade túto liečbu nenahrádza. Na našom pracovisku sa zameriavame hlavne na chronické ochorenia a ich komplikácie.

Liečba je vhodná najmä pri:

 • chronických komplikáciách diabetes mellitus - diabetická noha, neuropatia, angiopatia
 • vredoch a gangrénach z chronického nedokrvenia končatín
 • komplikáciach varixov dolných končatín
 • iných, dlhodobo sa nehojacích ranách, aj infikovaných, po poraneniach, dekubitoch
 • liečbe na chronickú osteomyelitídu
 • chronickej fáze cievnej mozgovej príhody a poraneniach centrálnej nervovej sústavy
 • náhlej percepčnej poruche sluchu, akustickej traume - do 3 mesiacov od vzniku
 • komplexnom regionálnom bolestivom syndróme (Sudeckovej algoneurodystrofii)
 • avaskulárnej nekróze hlavice femuru vo včasných štádiách
 • včasných štádiách dementného syndrómu.

Ďalšie možnosti liečby HBO:

 • chronický únavový syndróm
 • chronický stres a nadmerné psychické vypätie
 • poruchy koncentrácie a pamäti
 • zlepšenie fyzickej výkonnosti u športovcov aj nešportovcov

Liečba je nevhodná, ak:

 • máte neliečený pneumotorax, alebo ste prekonali spontánny pneuomotorax
 • ste po resekčnom výkone na pľúcach
 • ste po operácii stredného ucha alebo náhrade stredoušných kostičiek, trpíte na otosklerózu, alebo na závažnejšie ušné ochorenie
 • trpíte astmou bronchiale alebo chronickou obštrukčnou chorobou ťažkého stupňa
 • máte neliečené onkologické ochorenie
 • ste utrpeli zlomeninu spodiny lebky
 • ste tehotná.

Liečbu HBO môžete podstúpiť za určitých podmienok, ak:

 • trpíte strachom z uzavretých priestorov
 • máte implantovaný kardiostimulátor alebo defibrilátor - dokladovať odolnosť zariadenia voči zvýšenému tlaku
 • liečite sa na krvný tlak - do hodnoty 160 mmHg
 • trpíte kŕčovitým ochorením, napríklad epilepsiou - ak ste dlhodobo bez záchvatov
 • aktuálne máte akútnu infekciu horných alebo dolných dýchacích ciest, prínosových dutín, nepriechodnosť dutín alebo Eustachovej trubice - nutné prerušiť liečbu HBO do vyliečenia ochorenia
 • sa dlhodobo liečite niektorými liekmi - kardiotoxické cytostatiká (doxorubicin), cisplatina, disulfiram, neomycín, adriamycín, mafenid - HBO až po ukončení liečby
 • v minulosti ste prekonali onkologické ochorenie
 • liečite sa na psychiatrické ochorenie.

Postup pred liečbou

Liečbu HBO indikuje Váš ošetrujúci lekár - špecialista, ktorý Vám vystaví odporúčanie na liečbu. Pred liečbou absolvujete vstupný pohovor s lekárom v našej ambulancii, prinesiete si svoju zdravotnú dokumentáciu. Lekár HBO vyhodnotí Vašu indikáciu k liečbe, vstupný dotazník, prekonzultuje s Vami Váš zdravotný stav. Súčasťou vstupného vyšetrenia je aj ústne poučenie o povahe liečby, rizikách a opatreniach počas liečby. Vstupný dotazník a informovaný súhlas obdržíte pri vyšetrení, alebo si ho môžete vopred stiahnuť zo stránky KNsP Čadca, prípadne vyzdvihnúť vytlačený v centrálnej evidencii fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a ambulancii cievnej chirurgie.

pdfCennik_výkonov a služieb - hyperbarická komora

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

pdfVstupný dotazník pred liečbou v hyperbarickej komore

pdfInformovaný súhlas pacienta pred liečbou hyperbarickou oxygenoterapiou