Ak sa Vám páčil prístup personálu, alebo Vás zaujalo niečo počas Vašej hospitalizácie, chcete niekoho pochváliť?

Máte kritické pripomienky, doporučenia, názory, návrhy, ktoré by ovplyvnili kvalitu zdravotníckeho zariadenia?

Radi prijmeme všetky Vaše návrhy, pripomienky, poďakovania, podnety, ktorými môžete ovplyvniť kvalitu poskytovaných služieb a tým spokojnosť každého pacienta.

 1. Vaše meno
  Invalid Input
 2. Váš email(*)
  Prosím, napíšte Váš email.
 3. Vaša správa(*)
  Prosím, napíšte Vašu správu.
 4. (*)
  Invalid Input