Chirurgický pavilón

Novorodenecké oddelenie a JIS

Denne od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie a JIS

Denne od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Chirurgické oddelenie a JIS

Denne od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Oddelenie úrazovej chirurgie a JIS

Denne od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

Denne od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 

Internistický pavilón

Oddelenia paliatívnej starostlivosti

Denne od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Oddelenie dlhodobo chorých

Neurologické oddelenie a JIS

Interné oddelenie I. a JIS

Interné oddelenie II.

Detské oddelenie

DOS

Neobmedzene (s výnimkou nočného kľudu)

 

Návštevy na jednotkách intenzívnej starostlivosti a oddelení anestézie a intenzívnej medicíny mimo návštevných hodín len so súhlasom primára oddelenia, ošetrujúceho alebo službukonajúceho lekára.