Informácie o zdravotnom stave pacienta telefonicky neposkytujeme.

Informácie podáva primár oddelenia, ošetrujúci alebo službukonajúci lekár len najbližším príbuzným: manželovi(ke), druhovi(ke), rodičom, súrodencom, deťom.

od 13.00 hod. do 15.00 hod.