Súkromné ambulancie a ostatné neštátne zdravotnícke zariadenia

Súkromné ambulancie, dialýza, Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast, stomatologické ambulancie, zubné laboratória, súkromná dopravná zdravotná služba a ostatné neštátne zdravotnícke zariadenia sú samostatnými právnymi subjektmi a KNsP Čadca nezodpovedá za ich prevádzku

Pre telefonický kontakt voľte 041- 46 04 + klapka.

Detská kardiologická ambulancia MUDr. Kardošová 633
Detská psychiatrická ambulancia MUDr. Janíčková 166
Diabetologická ambulancia MUDr. Malicherová 579
Dialýza a nefrologická ambulancia BIORENAL s.r.o. 228,4327797
Gastroenterologická ambulancia MUDr. Cvečko 130
Gynekologická ambulancia MUDr. Pijáková 446
Chirurgická ambulancia MUDr. Liščák 639
Interná+endokrinologická ambulancia MUDr. Malicher 175
Interná ambulancia MUDr. Čech 226
Interná ambulancia MUDr. Štefancová 223
Kardiologická ambulancia  MUDr. Mikovčák 625
    180
Neurologická ambulancia MUDr. Kučerová 154
Neurologická ambulancia MUDr. Žárska 153
Očná ambulancia MUDr. Chrenšťová 423
Očná ambulancia detská MUDr. Krkošková 329
Onkologická ambulancia MUDr. PhDr. Širanec, MPH 186
ORL ambulancia MUDr. Jančaříková 619
Ortopedická ambulancia MUDr. Rusnák 150,156-sestra
Ortopedická ambulancia MUDr. Maňák 438
    509
Ortopedická ambulancia MUDr. Solík 208
Pneumologická a ftiz. ambulancia MUDr. Hriňová 486
    351
Psychiatrická ambulancia MUDr. Krkoška 164
Psychologická ambulancia PhDr. Zbojan 358
    519, 531
     
Stomatologické ambulancie    
Stomatologická ambulancia MUDr. Bartschová 234
Stomatologická ambulancia MUDr. Kubicová 258
Stomatologická ambulancia MUDr. Stančíková 273
Stomatologická ambulancia MUDr. Tomeková 275
Stomatologická ambulancia MUDr. Heglasová 259
Stomatologická ambulancia MDDr. Bartschová 276
     
Zubné laboratórium    
Zubné laboratórium Mgr. Kanitrová 253 
Zubné laboratórium Kultanová, Gelačáková 246 
Zubné laboratórium  Bc. Sajdák 248
     
Ambulancie pre deti a dorast    
Všeob. lekára pre deti a dorast MUDr. Štibrániová 106
Všeob. lekára pre deti a dorast MUDr. Bartošová 109
Všeob. lekára pre deti a dorast MUDr. Khanová 504
Všeob. lekára pre deti a dorast MUDr. Orságová 412
Všeob. lekára pre deti a dorast MUDr. Holub 534
     
Ambulancie pre dospelých    
Praktická ambulancia pre dospelých MUDr. Bartsch 101
     
Súkromná dopravná zdravotná služba    
Dispečing
  306
Umyváreň áut   672
     
     
Ostatné    
Komora sestier   279
Očná optika   335
Meranie ortopedickej obuvi - protetika K. Bíroš 193
Predajňa zdravotníckych potrieb   188 
Škola pre deti s autizmom   112,107