Informácie pre pacientov nášho zdravotníckeho zariadenia k hospitalizácii a počas hospitalizácie

K hospitalizácii je potrebné si doniesť:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu (predoperačné vyšetrenia, lekárske nálezy) a doporučene k hospitalizácii
 • výsledky z posledného vyšetrenia pred hospitalizáciou
 • doklad o pracovnej neschopnosti, ak bol vystavený
 • lieky, ktoré bežne užívate

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

 • domácu obuv
 • nočnú bielizeň a župan
 • hygienické potreby a uterák
 • dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte:

 • cenné predmety, šperky, zlato
 • vkladné knižky
 • veľkú finančnú čiastku
 • živé kvety
 • deťom nedávať počítače, mobilné telefóny, magnetofóny

V prípade, ak budete do nemocnice prijatý (á) neplánovane a budete mať u seba cennosti alebo väčšiu finančnú čiastku, odovzdajte ju príbuzným. Pokiaľ nemáte túto možnosť, môžete si cennosti uschovať prostredníctvom personálu do trezoru KNsP Čadca. Písomný doklad o úschove cenných vecí Vám vystaví personál a pri prepustení z nemocnice Vám na základe dokladu budú cenné predmety vydané. Ak si cenné veci ponecháte u seba, nemocnica nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo odcudzenie.

Priebeh príjmu do nemocnice

Podľa svojho ochorenia budete prijímaný na príjmovej ambulancii. K plánovanej hospitalizácii pôjdete na určenú príjmovú ambulanciu, kde ste boli objednaný. V príjmovej ambulancii sestra vyplní formulár na prijatie. Potom sa prezlečiete. Ak nebudete mať vlastnú bielizeň, zapožičia sa Vám nemocničná. Vaše oblečenie a obuv zoberie pracovníčka príjmu a zabezpečí jeho uloženie do centrálnej šatne pacientov, o čom dostanete potvrdenie.

Pobyt v nemocnici

Počas Vašej hospitalizácie v nemocnici sa o Vás stará ošetrujúci personál (lekár, sestra). Dbajte na ich rady a pokyny. Pri ťažkostiach sa obracajte na ktoréhokoľvek zamestnanca ošetrujúceho personálu.

Domáci poriadok oddelenia

Pre chod jednotlivých oddelení je dôležitý určitý časový režim a domáci poriadok oddelenia, s ktorým Vás zoznámi sestra. V prípade, ak sa potrebujete vzdialiť z oddelenia, informujte sestru, kde odchádzate. Opustenie areálu nemocnice nie je dovolené.

Stravovanie

Stravovanie sa podáva na jednotlivých oddeleniach v čase od:

 • Raňajky: 7.00 - 8.00 hod.
 • Obed: 11.30 - 13.00 hod.
 • Večera: 17.15 - 18.15 hod.

Strava sa podáva v jedálni oddelenia, na izbe alebo pri lôžku pacienta. Je prispôsobená zdravotnému stavu každého pacienta.

Užívanie liekov

Pokiaľ užívate pravidelne lieky, nezabudnite si ich vziať do nemocnice s aktuálnym rozpisom. Váš ošetrujúci lekár ich zaradí do spektra liekov, ktoré Vám bude podávať sestra počas hospitalizácie. Prosíme Vás, neužívajte lieky počas pobytu v nemocnici, o ktorých nevie Váš ošetrujúci lekár.

Fajčenie v nemocnici

V celej nemocnici je zakázané fajčiť. Pamätajte, že ste sa prišli liečiť.

Televízia

Televízne prijímače sa nachádzajú v spoločných priestoroch, niekde i na izbe, preto buďte k ostatným pacientom ohľaduplný.

Nočný kľud

Prosíme pacientov, aby v čase nočného pokoja od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny ráno nerušili ostatných pacientov. Na detskom oddelení sa čas nočného pokoja určuje individuálne, naj-neskoršie však od 21.00 hod.

Návštevné hodiny

Návštevy pacientov na oddeleniach sú stanovené od 13.00 hod. do 17.30 hod.

Výnimku povoľuje primár oddelenia, ošetrujúci alebo službukonajúci lekár.

Informácie o zdravotnom stave pacienta

Poskytuje primár oddelenia, ošetrujúci alebo službukonajúci lekár od 13.00 hodiny do 15.00 hodiny len najbližším príbuzným: manželovi (ke), druhovi (ke), rodičom, súrodencom, deťom.

Straty a nálezy

Prípadné straty alebo nálezy ohláste službukonajúcej sestre na príslušnom oddelení.

Mobilné telefóny

Mobilný telefón používajte na miestach, kde telefonovaním neobťažujete ostatných pacientov. V blízkosti zdravotníckej techniky a prístrojov ich nepoužívajte.

Doprovod k hospitalizovanému dieťaťu

Umožňujeme hospitalizáciu dieťaťa s rodičom alebo blízkym príbuzným. Bližšie informácie Vám podá personál detského oddelenia.

Služby pacientom

Duchovné služby

Na každom oddelení je nástenka s informáciami o duchovných službách. Informácie Vám podá sestra oddelenia.

Občerstvenie

Pacientom a návštevníkom sú k dispozícií nemocničné bufety v internistickom pavilóne a v novej poliklinike na prízemí, kde si môžete v kľude posedieť so svojimi príbuznými v príjemnom prostredí, kde Vás radi obslúžime.

Ďalšie informácie

Nemocnica prevádzkuje dve verejné lekárne. Ich návštevou podporíte nemocnicu tým, že zisk z prevádzky lekárni bude použitý na nákup prístrojovej techniky, čo umožní zlepšiť zdravotnú starostlivosť nám všetkým.

Pre pacientov na lôžkových oddeleniach je zabezpečený bezplatný prístup na internet formou bezdrôtového pripojenia cez wifi zónu. Pacienti sa môžu pripojiť cez svoje mobily, tablety, či notebooky, a tak využívať služby internetu, prípadne komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí so svojimi priateľmi.

Pacienti majú možnosť zakúpenia tlače aj v hlavnom bufete – nová poliklinika.

Izby s nadštandardným vybavením

Na určitých oddeleniach Vám môžeme poskytnúť nadštandardné vybavenie izieb – ide o jednolôžkové izby so sociálnym zariadením alebo bez neho, kde sa nachádza chladnička, televízor, rýchlovarná kanvica. V prípade plánovanej hospitalizácie si môžete nadštandardnú izbu rezervovať na príslušnom oddelení.

Odvoz z nemocnice

Každý pacient po ukončení hospitalizácie alebo odborného zákroku, či vyšetrenia, môže využiť dopravnú zdravotnú službu – odvoz sanitným motorovým vozidlom, vlastným motorovým vozidlom alebo taxislužbou.

 

Vážení pacienti,

prosíme Vás, aby ste k svojej liečbe pristupovali zodpovedne.

Veríme, že budete s našou starostlivosťou a so všetkými službami spokojní a po ukončení liečby i naďalej zachováte našej nemocnici priazeň.