Zriaďovacia listina Nemocnice s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311 bola vydaná MZ SR pod č.3724/1991-A/II-1 dňa 6.12.1991. Zmenená a doplnená MZ SR č.4829/2000-A a č.2726/2000/SLP-zo dňa 17.11.2000 a č.M/1278/2002 a č.SOČ/2328/2001/OP dňa 18.3.2002, zriaďovacia listina zmenená a vydaná ŽSK Žilina č.2003/01027 dňa 10.2.2003, zmenená č.6356/2005 dňa 22.9.2005 a zmenená č.4651/2008/OZ dňa 4.9.2008.

Na základe rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zastupiteľstvom ŽSK č. 4651/2008/OZ zo dňa 4.9.2008 mení sa s účinnosťou od 4.9.2008 zriaďovacia listina KNsP Čadca v časti názvu na Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca.

zriadovacia listina