Lôžkové oddelenia

Urgentný príjem I. typu

Ambulancie ústavnej pohotovostnej služby

Ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky:

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť:

Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť:

Cenníky zdravotných výkonov k zoznamu zdravotných výkonov:

Hyperbarická komora:

pdfLaboratórne baličky pre samoplatcov