sestryRegionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Čadci v spolupráci s Kysuckou nemocnicou s poliklinikou Čadca, chirurgickým oddelením a úsekom klinickej biochémie oddelenia laboratórnej medicíny usporiadali dňa 30.05.2018 odborný seminár sestier a pôrodných asistentiek.

Seminár bol zameraný na ošetrovanie pacientov s chirurgickými problémami a na zápalové markery v nemocničnej praxi. Odborného semináru sa zúčastnil aj riaditeľ Ing. Martin Šenfeld, MBA, ktorý pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udelil za Kysuckú nemocnicu s poliklinikou Čadca ďakovné listy štyrom sestrám. Nominoval ich kolektív spolupracovníkov pod vedením vedúcich sestier oddelení a schvaľovala päťčlenná komisia.

 

Ďakovné listy prevzali z rúk riaditeľa nemocnice:

-Mária Pišteková, ktorá v nemocnici pracuje od roku 1979 – t.č. na neurologickom oddelení a JIS. Ocenenie získala za výborný vzťah k pacientom, ku ktorým je trpezlivá, ústretová, priateľská, vyžaruje z nej pokoj a pohoda. Vyznačuje sa spoľahlivosťou a pracovitosťou, o čom svedčí aj to, že sa nezľakla ťažkej práce, aj napriek osobným problémom, a dokázala v nemocnici pracovať 39 rokov.

-Mária Janovičková v nemocnici pracuje 33 rokov – t.č. na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Svojou pracou prispela k skvalitneniu ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení. Má pozitívny prístup k pacientom a vierou v dobro vie motivovať ďalších k lepším výkonom v práci. Nepozná prekážky, je ochotná pomôcť v pracovnom, ale i v súkromnom živote.

-Bc. Lýdia Lašová pracuje v nemocnici 32 rokov – t.č. na oddelení úrazovej chirurgie a JIS. Je spoľahlivá, zodpovedná, asertívna a obetavá sestra, u ktorej je na prvom mieste pacient, pre ktorého si nájde vždy láskavé slovo a má bezhraničnú trpezlivosť. U pacientov je obľúbená, nájde si pre nich vždy slovo útechy amá pre nich porozumenie.

-Bc. Zita Kucharčíková – pracuje na oddelení dlhodobo chorých. K pacientom je flexibilná, má k ním ľudský prístup, svoju prácu vykonáva zodpovedne. Pri ošetrovaní pacientov využíva svoje schopnosti rehabilitačnej sestry.

Spomínané sestry pracovali v minulosti na viacerých oddeleniach. O tom, že v nemocnici dokázali pracovať tak dlho, svedčia dosahované pracovné výsledky, príkladný prístup k pacientom, k spolupracovníkom a pozitívny vplyv na rozvoji ošetrovateľského odboru. Vo svojom príhovore riaditeľ nemocnice vyzdvihol prácu sestier, ktorá je naozaj veľmi ťažká, namáhavá a vyžaduje obetavosť, vľúdnosť a trpezlivosť v ošetrovateľskom procese. Poďakoval každej sestre podaním kvetu a nešetril slovom vďaky za prácu, ktorú vykonávajú v prospech pacientov v zdravotníckom zariadení.

V.V.,KNsP