Peticia MR KNsP Cadca

Pred nedávnom som Vám poslal informáciu, že predstavenstvo najväčšej poisťovne by malo na svojom zasadnutí rozhodnúť o našich opakovaných žiadostiach o predbežné zazmluvnenie prístroja na magnetickú rezonanciu. Žiaľ, napriek prísľubu člena predstavenstva, že tento materiál bude prerokovaný, nestalo sa tak a nestalo sa tak ani na ďalšom predstavenstve, ani nebol predložený. 


Je mi to úprimne ľúto, po šiestich rokoch snaženia sa pred dvomi rokmi črtala veľká nádej, že sa to konečne podarí, ústne nám to prisľúbil generálny riaditeľ poisťovne, ako aj vtedajší minister zdravotníctva. Takmer dva roky sme v očakávaní a napätí, vybavili sme všetko potrebné, máme pripravené priestory aj financovanie ale to podstatné nám chýba – zmluva s poisťovňou, resp. predbežný súhlas na zazmluvnenie, aby sme tento prístroj mohli obstarať, bez tohto súhlasu nemôžeme, aj keď máme všetko ostatné. Žiadame, aby magnetická rezonancia patrila nemocnici a prevádzkovala ju nemocnica.

Magnetickú rezonanciu potrebujeme ako soľ, každý jeden deň cestujú naši hospitalizovaní pacienti za týmto vyšetrením do Dolného Kubína, Žiliny a keďže nemáme dostatok termínov, tak sme minulý týždeň museli 4 pacientov odviesť až do Prievidze. Situácia je naozaj vážna, preto sme sa rozhodli požiadať vás všetkých, aby ste podporili našu legitímnu snahu podpisom petície. Hádam sa to potom naozaj podarí. Petíciu prikladám v prílohe, šírte ju prosím ďalej, pomôžte nám s podpismi. Od zajtra sa budete mať možnosť podpísať aj v priestoroch našej nemocnice. Ďakujeme za každý jeden podpis. 
S úctou Martin Šenfeld, riaditeľ KNsP Čadca

Petíciu za účelom vytlačenia si môžete prevziať tu.