Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, na základe rozhodnutí MZ SR č.: S08275-2018-ONAPP-2, S08276-2018-ONAPP-2 zo dňa 19.06.2018, bude dočasne  od 1. júla prevádzkovať ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby  pre dospelých a ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Ambulantné pohotovostné služby pre dospelých a taktiež i pre deti a dorast ostávajú v doterajších priestoroch. Pôvodný názov Lekárska služba prvej pomoci sa na základe novely zákona mení na Ambulantnú pohotovostnú službu (APS).

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby poskytuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov v pracovných dňoch od 16.00 hod. do 22.00 hod., cez víkendy a sviatky od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Ambulantnú pohotovostnú službu vyhľadajú pacienti iba v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu, kedy nemusí byť život v priamom ohrození. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej starostlivosti v život ohrozujúcich a urgentných situáciách.

V prípade náhlych a život ohrozujúcich stavov, ako je strata vedomia, krvácanie, vážny úraz, bolesť v hrudníku a pod. – zdravotnú starostlivosť poskytne urgentný príjem.

Po 22. hodine môžu pacienti s vážnymi problémami, ktoré nedokáže vyriešiť v bežných ordinačných hodinách všeobecný lekár, navštíviť urgentný príjem, detských pacientov ošetria lekári na detskom oddelení.

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby  je len ambulantná, to  znamená, že lekár nebude chodiť na výjazd.

K dispozícii je však každý deň rýchla lekárska pomoc a rýchla zdravotná pomoc. Pacienti si ju môžu privolať prostredníctvom tiesňovej linky 112 alebo 155.