podakuj sestre 2Všimli ste si srdiečka v našich nemocniciach v Čadci, Dolnom Kubíne, Trstenej a Liptovskom Mikuláši? Nájdete ich na každom oddelení v Kysuckej, Dolnooravskej, Hornooravskej i Liptovskej nemocnici. Sú schránkou pre ohlasy pacientov. Tí môžu poďakovať alebo vyjadriť svoj názor na poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

Slovíčko ďakujem je jedným z najkrajších a keď ho vyslovíme, možno ani netušíme, čo to pre človeka, ktorému je určené znamená. Možno i to, že si svoju prácu robí dobre a že nie je jeho snaha zbytočná. A že častokrát obrovské vynaložené úsilie a námaha majú zmysel. Aj v práci a živote zdravotných sestier je dôležitá takáto motivujúca spätná väzba.

,,Zapojili sme naše župné nemocnice  do štvrtého ročníka projektu Poďakuj sestre, pretože stanoviská pacientov sú dôležité, pretože sú ukazovateľom ich spokojnosti. Chceme, aby vyjadrili svoje názory alebo aby svojím poďakovaním sestry podporili a ocenili aspoň morálne, zvlášť v dobe, kedy ich finančné ohodnotenie nie je adekvátne ich vynaloženému úsiliu a ťažkej práci,“  hovorí riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja Silvia Pekarčíková.

Schránky v tvare srdca sa nachádzajú na každom oddelení vo všetkých štyroch   nemocniciach ,,Navrhli sme schránku v tvare srdiečka, ktoré symbolizuje úprimnosť. Zaujímajú nás úprimné názory vyjadrené od srdca. Pre nás je to aj signál, ktorý naznačí ako poskytujeme zdravotnú starostlivosť,“ dodala Pekarčíková. Názory zozbierané do srdiečok budú pravidelne, raz za štvrťrok vyhodnotené.

Riaditeľka odboru zdravotníctva Silvia Pekarčíková doplnila, že súčasťou projektu Poďakuj sestre je tiež súbežný projekt právnej akadémie, ktorý je zameraný na medicínske vzdelávanie a právne poradenstvo pre sestry. Projekt Poďakuj sestre organizuje spoločnosť  MEDIUS ( komora pre zdravotnícke právo) a odborný partner Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek so zameraním na kontinuálne kreditové  celoživotné  vzdelávacie aktivity v zdravotníctve.

Navrhli sme schránku v tvare srdiečka, ktoré symbolizuje úprimnosť. Zaujímajú nás úprimné názory vyjadrené od srdca. Pre nás je to aj signál, ktorý naznačí, ako poskytujeme zdravotnú starostlivosť, Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja