skola pre autistovV septembri sa v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci otvorila škola pre žiakov a deti s autizmom.

V septembri sme vďaka podpore Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci na čele s pánom riaditeľom Ing. Martinom Šenfeldom, MBA otvorili Elokované pracovisko Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v nových priestoroch.

Na slávnostnom zahájení prítomných privítala zriaďovateľka a riaditeľka školy PaedDr. Beáta Matušáková. Spoločne s pani Mgr. Elenou Haluškovou prestrihnutím pásky otvorili školský rok 2018/ 2019. V súčastnosti navštevuje elokované pracovisko 19 detí. Ďakujeme vedeniu Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci za pomoc a podporu pri zriaďovaní nových priestorov pre naše deti. Kolektív Elokovaného pracoviska SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmomv Čadci.