NemocnicaŠtát plánuje ďalšie oddlženie nemocníc. Okrem štátnych sa majú ujsť peniaze aj ostatným.

ČADCA. Pri poslednom oddlžení Kysuckej nemocnice v Čadci v roku 2009 išlo o záväzky po lehote splatnosti. „Medzitým prebehlo oddlženie tých, ktoré patrili priamo pod ministerstvo zdravotníctva, čo bolo v roku 2012.

Nemocníc nášho typu sa to netýkalo, preto sme si museli poradiť sami,“ vysvetľuje riaditeľ čadčianskej nemocnice Martin Šenfeld. O tom, že sa tým vedeli vysporiadať svedčí fakt, že od roku 2011 hospodária s pozitívnym hospodárskym výsledkom.

Od 1.5.2011, kedy som sa stal riaditeľom, do súčasnosti, sa nám podarilo zlepšiť hospodársky výsledok o viac ako 4 mil. eur, konkrétne ide o sumu 4 046 987 eur,“ informuje.

Podľa jeho slov aj keď boli dlhy z minulosti veľmi vysoké, ich úsilie prinieslo pozitívny vývoj, pri ktorom by sa, ako vraví, vedeli vysporiadať so svojimi záväzkami po lehote splatnosti do približne 3 - 4 rokov bez programu oddlženia.

Keď tento rok ministerstvo zdravotníctva ohlásilo a spustilo celý projekt, prihlásili sa doň, aby sa dlhov zbavili skôr. „Museli sme vypracovať plán finančnej stability, ktorý sme poslali na ministerstvo a čakáme na jeho schválenie,“ vraví. Medzitým už prebehli prvé kolá, ktoré boli nastavené tak, že spoločnosti, ktorým nemocnice dlhovali finančné prostriedky, museli poskytnúť určitú časť skonta (zľavy) a museli sa zaviazať, že nebudú vyžadovať úroky z omeškania, ani iné trovy. „S takouto formou vyjadrilo súhlas asi 60% našich dodávateľov. Zvyšných 40% spoločností nesúhlasilo, tie nebudú predmetom oddlženia. Zatiaľ prebehli dve kolá aukcií, v prvom kole išlo o85 666 a zúčastnili sa ho tri spoločnosti.

V druhom to bolo 1 319 046 eur a zúčastnilo sa na ňom 22 veriteľov, 18 neakceptovalo podmienky. V Čadci čakajú na tretie, ktoré by sa malo uskutočniť do konca tohto roka.

„Podľa môjho názoru systém oddlženia je nekoncepčný a pre mňa ťažko pochopiteľný, pretože „odmeňuje najväčších dlžníkov a trestá úspešných“. Aj ja som dostal od našich zamestnancov otázku, či by nebolo lepšie nemocnicu nechať zadlžiť, však možno príde ďalšia vlna oddlženia,“ hovorí. Riaditeľ dúfa, že už celý proces čoskoro skončí. „A nemocnice so zodpovedným prístupom budú mať rovnaký finančný profit, ako tie, ktoré vytvárajú obrovské dlhy, ktoré v konečnom dôsledku zaplatíme my všetci z našich daní a odvodov,“ dodáva.

Iveta Hažíková