DSCF2450Dňa 29.05.2019 sa v KNsP Čadca konal odborný seminár sestier a pôrodných asistentiek pod záštitou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek a KNsP Čadca, na ktorom boli ocenené tri sestry pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.

Ďakovný list odovzdal riaditeľ KNsP Čadca Martin Šenfeld. Sestry boli ocenené za dlhodobo dobré dosahované pracovné výsledky, za príkladný prístup k pacientom, personálu a za pozitívny vplyv na rozvoji ošetrovateľského odboru.

Ocenenie dostali:

Magdaléna Kopásková, ktorá v nemocnici pracuje od roku 1992 – t.č. na neurologickom oddelení jednotke intenzívnej starostlivosti. Je spoľahlivá, zodpovedná pri plnení pracovných povinností. Pacientom odovzdáva nielen odborné skúsenosti získané vzdelaním, ale hlavne ľudské slovo, obohatené o empatiu a vľúdnosť. Nové kolegyne, ktoré nastúpia na oddelenie, u nej nachádzajú istotu a pomoc v podobe praktických rád i skúseností získaných dlhoročnou praxou.

Bc. Anna Lieskovanová, pracuje v nemocnici skoro 30 rokov. Od roku 1993 pracovala na onkologickom oddelení – terajšom oddelení paliatívnej starostlivosti. V súčasnosti pracuje na ambulancii klinickej onkológie. Svojou pracou prispieva už dlhé roky ku skvalitneniu ošetrovateľskej starostlivosti o onkologických pacientov, ku ktorým pristupuje s láskou, má k ním vysoko profesionálny, ľudský prístup a porozumenie. Je obetavá, trpezlivá a svoju prácu berie ako poslanie, pri ktorej jej nechýba láskavé slovo ťažko chorým pacientom.

Božena Podoláková – pracuje v nemocnici od roku 1986. Počas uvedeného obdobia pracovala na chirurgickom oddelení a JIS, operačnej sále chirurgického oddelenia. Po osamostatnení traumatologického oddelenia od chirurgického oddelenia stála pri jeho zrode. T. č. pracuje ako operačná sestra na operačnej sále traumatologického oddelenia. Jej poslaním je aktívna účasť na operáciách, teda inštrumentovanie, čo vyžaduje nielen vzdelanie v anatómii, fyziológii a dobrý prehľad o chorobách, ale aj technickú zručnosť, pohotovosť a znalosť operačných postupov – to všetko výborne ovláda. Jej patrí vďaka aj za bezchybný chod operačných sál, čo je veľkým pozitívnom vydarených operácií. Svoju prácu vykonáva obetavo, zodpovedne a s láskou.