ZSKŽilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia. Po prvýkrát v histórii župy bude o pridelení grantov rozhodovať aj verejnosť. Hlasovanie potrvá do 16. júla. Viac info tu:
http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zilinska-zupa-spustila-hlasovanie-2.html

Odkaz na prelink k hlasovaniu priamo TU:
http://www.zilinskazupa.sk/granty/projekty/