1 kreslaPoďakovanie aj v tomto roku patrí Lige proti rakovine, ktorá opäť podporila projekt Kysuckej nemocnice pre oddelenie paliatívnej starostlivosti.

Zo zbierky Dňa narcisov 2019 prispela sumou 3000,- € na kúpu troch polohovateľných pojazdných kresiel a jedného transportného vozíka pre onkologických pacientov.

Kreslá zabezpečia onkologickým pacientom lepší komfort - optimálnu polohu, ktorá zmierni ich utrpenie a uľahčí neľahký osud. Transportný vozík zasa zabezpečí nenáročný, bezpečný a pohodlný transport onkologických pacientov na potrebné vyšetrenia v priestoroch nemocnice - CT, magnetickej rezonancie, ultrasonografického vyšetrenia, a tým uľahčí prácu aj zdravotníckemu personálu.

Rakovina – slovo, ktoré naháňa strach, ale zároveň aj diagnóza, ktorá v mnohých rodinách spôsobí veľa smútku, neradostných chvíľ a bezsenných nocí. Je to situácia, ktorá postihuje bez rozdielu veku deti alebo dospelých. Liečba je však veľmi náročná pre mnohé rodiny a tiež aj zdravotnícke zariadenia.

Veľkú vďaku si však zaslúži aj zomknutosť širokej verejnosti, ktorá podporuje svojimi finančnými darmi všetkých onkologických pacientov prostredníctvom Ligy proti rakovine, tak, ako to bolo aj v našej nemocnici.

Martin Šenfeld, riaditeľ KNsP