Ďakujeme Lige proti rakovine za peňažný dar vo výške 1500 €. Peňažný dar bol poskytnutý ako finančný príspevok z verejnej finančnej zbierky Dňa narcisov 2016 na podporu projektu: „Skvalitnenie starostlivosti o onkologicky ťažko chorých pacientov – nákup antidekubitných matracov. Za finančný dar sme zakúpili 9 ks antidekubitných matracov pre ťažko chorých onkologických pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na paliatívnom oddelení. Kúpou matracov sme im zlepšili podmienky počas hospitalizácie na lôžku a zabezpečili väčší komfort. Antidekubitné matrace sú vyrobené z 2 antibakteriálnych pien so špeciálnou antibakteriálnou úpravou.

Poskytujú kompletnú hygienickú ochranu. Úprava Ultrafresh likviduje plesne, huby, riasy, roztoče a ďalšie nežiaduce mikroorganizmy. Matrace zabezpečujú lepšie prispôsobenie sa telu pacienta a taktiež majú vyššiu vzdušnosť. Tieto dva parametre matraca zmenšujú tvorbu preležanín u dlhodobo ležiacich pacientov.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa uvedenej zbierky zúčastnili, a tým pomohli zlepšiť liečbu a kvalitu života aj našim onkologickým pacientom v Kysuckej nemocnici.

Ing. Martin Šenfeld, MBA
riaditeľ KNsP