inkubatorV stredu dňa 30. novembra odovzdal vrchný riaditeľ sekcie obchodu COOP Jednota Slovensko a správca Nadácie Jednota COOP Ing. Ján Bilinský spoločne s predsedom predstavenstva COOP Jednota Čadca Ing. Miroslavom Janíkom riaditeľovi Kysuckej NsP Čadca Ing. Martinovi Šenfeldovi dar, inkubátor GIRAFFE OMNIBED vyššej kvality s príslušenstvom.

 

Pán Bilinský nám v rozhovore priblížil, že účelom Nadácie Jednota COOP je podpora humanitárnych cieľov zdravotníctva, športu, školstva a rozvoj vzdelávania, podpora a rozvoj kultúry a umenia, sociálna pomoc, ako aj pomoc chorým a zdravotne postihnutým osobám. „ Máme celoslovenské a aj regionálne projekty, v ktorých podporujeme dobročinné aktivity v rôznych oblastiach. Jednotlivé spotrebné družstvá v regiónoch rozhodujú, komu venujú finančné prostriedky nadácie, a práve COOP Jednota Čadca sa rozhodla, že podporí Kysuckú NsP v Čadci. Predseda predstavenstva COOP Jednota Čadca Ing. Miroslav Janík poznamenal: „Zdravotníctvo má významné poslanie v spoločnosti a preto je pre mňa veľká česť, že sme mohli venovať tento dar Kysuckej nemocnici.

Osobne ma teší, že môžeme takouto formou pomáhať regiónu“, netajil svoju radosť Ing. Miroslav Janík. Nadmieru spokojný s darom bol aj riaditeľ nemocnice Ing. Martin Šenfeld, „ Naša nemocnica už dlhodobo spolupracuje s Nadáciou Jednota COOP a som veľmi rád, že nám dnes jej predstavitelia odovzdali tento prístroj. Aj vďaka nemu sa ešte zvýši kvalita zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici.“ Primárka novorodeneckého oddelenia, ktoré je pýchou Kysuckej nemocnice, MUDr. Jana Bartošová nám stručne opísala prednosti tohto špičkového prístroja. „Sme radi tomuto modernému inkubátoru, ktorý bude veľkým prínosom pre našu nemocnicu. Prístroj poskytuje novorodeniatkam tepelný komfort hneď po narodení a umožňuje nám bezpečný a rýchly prístup k novorodeniatku, pričom vnútorné prostredie inkubátora je neustále kontrolované“, vyjadrila presvedčenie primárka MUDr. Jana Bartošová.