Odborný garant:

MUDr. Jana Bartošová

Umiestnenie:

1. poschodie - priestor po ZZS

Kontakt:

041/46 04 127

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  prevádzkuje ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Ambulantná pohotovostná služba  pre deti a dorast je presťahovaná do bývalých priestorov po záchrannej zdravotnej služby. Pôvodný názov Lekárska služba prvej pomoci sa na základe novely zákona mení na Ambulantnú pohotovostnú službu (APS).

Ambulantnú pohotovostnú službu vyhľadajú detskí pacienti iba v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu, kedy nemusí byť život v priamom ohrození. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej starostlivosti v život ohrozujúcich a urgentných situáciách.

V prípade náhlych a život ohrozujúcich stavov, ako je strata vedomia, krvácanie, vážny úraz, bolesť v hrudníku a pod. – zdravotnú starostlivosť poskytne detské oddelenie.

Po 22. hodine budú detskí pacienti s vážnymi problémami, ktoré nedokáže vyriešiť v bežných ordinačných hodinách všeobecný lekár pre deti a dorast, ošetrení na detskom oddelení.

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby  je len ambulantná, to  znamená, že lekár nebude chodiť na výjazd.

K dispozícii je však každý deň rýchla lekárska pomoc a rýchla zdravotná pomoc. Pacienti si ju môžu privolať prostredníctvom tiesňovej linky 112 alebo 155.

 

Ordinačné hodiny

 Pondelok  od 16.00 hod. do 22.00 hod.
 Utorok  od 16.00 hod. do 22.00 hod.
 Streda  od 16.00 hod. do 22.00 hod.
 Štvrtok  od 16.00 hod. do 22.00 hod.
 Piatok  od 16.00 hod. do 22.00 hod.
 Sobota  od 07.00 hod. do 22.00 hod.
 Nedeľa   od 07.00 hod. do 22.00 hod.