Odborný garant:

 

Umiestnenie:

I. poschodie -priestor po ZZS

Kontakt:

041/46 04 127

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja prevádzkuje ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby  pre dospelých.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých je presťahovaná do priestorov po záchrannej zdravotnej službe. Pôvodný názov Lekárska služba prvej pomoci sa na základe novely zákona mení na Ambulantnú pohotovostnú službu (APS).

Ambulantnú pohotovostnú službu vyhľadajú pacienti iba v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu, kedy nemusí byť život v priamom ohrození. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej starostlivosti v život ohrozujúcich a urgentných situáciách.

V prípade náhlych a život ohrozujúcich stavov, ako je strata vedomia, krvácanie, vážny úraz, bolesť v hrudníku a pod. – zdravotnú starostlivosť poskytne urgentný príjem.

Po 22. hodine môžu pacienti s vážnymi problémami, ktoré nedokáže vyriešiť v bežných ordinačných hodinách všeobecný lekár, navštíviť urgentný príjem.

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby  je len ambulantná, to  znamená, že lekár nebude chodiť na výjazd.

K dispozícii je však každý deň rýchla lekárska pomoc a rýchla zdravotná pomoc. Pacienti si ju môžu privolať prostredníctvom tiesňovej linky 112 alebo 155.

 

Ordinačné hodiny

 Pondelok   od 16.00 hod. do 22.00 hod.
 Utorok   od 16.00 hod. do 22.00 hod.
 Streda   od 16.00 hod. do 22.00 hod.
 Štvrtok   od 16.00 hod. do 22.00 hod.
 Piatok   od 16.00 hod. do 22.00 hod.
 Sobota  od 07.00 hod. do 22.00 hod.
 Nedeľa  od 07.00 hod. do 22.00 hod.