Odborný garant:

MUDr. Milan Pišček

Umiestnenie:

priestor bývalej ZZS - vstup

od jedálne KNsP

Kontakt:

041/46 04 110

Ambulancia zubno-lekárskej pohotovostnej služby poskytuje stomatologické ošetrenie urgentných prípadov v čase mimopracovných hodín stomatológov, Zabezpečuje nevyhnutné výkony spojené so sanáciou chorého chrupu, ktoré si ešte nevyžaduje hospitalizáciu.

Ordinačné hodiny

 Pondelok  od 15.30 hod. do 19.00 hod.
 Utorok  od 15.30 hod. do 19.00 hod.
 Streda  od 15.30 hod. do 19.00 hod.
 Štvrtok  od 15.30 hod. do 19.00 hod.
 Piatok  od 15.30 hod. do 19.00 hod.
 Sobota   od  8.00 hod. do 13.00 hod.
 Nedeľa      od  8.00 hod. do 13.00 hod.  .