Vyberte si oddelenie, ktoré chcete hodnotiť(*)
Prosím, vyberte si oddelenie, ktoré chcete ohodnotiť.

Váš vek je:(*)

Prosím, vyberte vek.

Ste poistencom:(*)

Prosím, vyberte poisťovňu.

Boli ste spokojný/á s priebehom prijatia na oddelenie?

Invalid Input

Predstavil sa Vám lekár pri príjme

Invalid Input

Informoval Vás lekár o Vašom zdravotnom stave a o možnostiach a postupe liečby?

Invalid Input

Boli ste počas hospitalizácie operovaný/á?

Invalid Input

Vysvetlil Vám lekár aký bol operačný nález?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s prístupom lekára počas Vašej hospitalizácie na oddelení?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s komunikáciou a prístupom sestier pri príjme počas hospitalizácie?

Invalid Input

Informovala Vás sestra o priestoroch oddelenia (kde sa nachádza vyšetrovňa, jedáleň, kúpeľňa, WC)?

Invalid Input

Aký máte dojem z ošetrovania sestier na oddelení, boli šikovné a citlivé pri ošetrovaní?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s informáciami od sestier o následnej domácej starostlivosti?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á so starostlivosťou sestier počas Vašej hospitalizácie?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s úpravou a podávaním stravy?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s čistotou a upratovaním na oddelení?

Invalid Input

Bolo posteľné prádlo čisté?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s komunikáciou pomocného personálu (sanitár/ka, upratovačky)?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s rehabilitáciou na oddelení?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s pomocou pri presunoch na iné pracoviská?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á so službami v našej nemocnici počas hospitalizácie?

Invalid Input

V prípade potreby využijete opäť naše zdravotnícke zariadenie?

Invalid Input

Napíšte Vaše návrhy a pripomienky k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti na oddelení

Invalid Input

(*)

Invalid Input