Vyberte si oddelenie, ktoré chcete hodnotiť(*)


Prosím, vyberte si oddelenie, ktoré chcete ohodnotiť.

Váš vek je:(*)

Prosím, vyberte vek.

Ste poistencom:(*)

Prosím, vyberte poisťovňu.

Boli ste spokojný/á s komunikáciou a prístupom lekára na ambulancii?

Invalid Input

Informoval Vás lekár o Vašom zdravotnom stave a o možnostiach a postupe liečby?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s komunikáciou a prístupom sestry/ier na ambulancii?

Invalid Input

Bola sestra citlivá a šikovná pri Vašom ošetrení?

Invalid Input

Čakali ste dlho na vyšetrenie pred ambulanciou?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s čistotou priestorov a WC?

Invalid Input

Boli ste spokojný/a s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?

Invalid Input

Napíšte Vaše návrhy a pripomienky k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti na oddelení

Invalid Input

(*)

Invalid Input