Vyberte si oddelenie, ktoré chcete hodnotiť(*)


Prosím, vyberte si oddelenie, ktoré chcete ohodnotiť.

Váš vek je:(*)

Prosím, vyberte vek.

Ste poistencom:(*)

Prosím, vyberte poisťovňu.

Boli ste spokojný/á s časovým objednaním na vyšetrenie?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s rýchlosťou vybavovania?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s komunikáciou a prístupom lekára na rádiologickom oddelení?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s komunikáciou a prístupom rádiologického technika, fyzioterapeuta na oddelení?

Invalid Input

Boli ste dostatočne informovaný/á o príprave na špeciálne vyšetrenie (USG, CT, RTG ...) alebo na rehabilitačné procedúry?

Invalid Input

Boli ste spokojný/á s čistotou priestorov a WC?

Invalid Input

Boli ste spokojný/a s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?

Invalid Input

Napíšte Vaše návrhy a pripomienky k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti na oddelení

Invalid Input

(*)

Invalid Input