Lekári:

MUDr. Vladimír Nehaj

MUDr. Miroslav Poništ

Sestra:

Janka Stuchlíková

Umiestnenie:

prízemie chirurgického pavilónu

Kontakt:

041/46 04 468

Na ambulancii cievnej chirurgie poskytujeme angiologické vyšetrenie pacientom na základe odporučenia obvodného lekára, od špecialistov, ako aj konziliárne cievne vyšetrenie pacientom, ktorí sú hospitalizovaní v nemocnici.

Vykonávame preventívne vyšetrenia, ktoré v prípade ochorenia umožnia včasnú diagnostiku, operačnú liečbu a následne pooperačnú starostlivosť na odbornej úrovni.

Ordinačné hodiny

Pondelok

od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Utorok

od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Piatok

od 7.00 hod. do 15.00 hod.