Lekárka:

MUDr. Beata Lenhartová

Umiestnenie:

prízemie chirurgického pavilónu
– časť urgentného príjmu

Kontakt:

041/46 04 491

Interná ambulancia je súčasťou oddelenia a zároveň slúži ako príjmová, na ktorej sa pracuje nepretržite 24 hodín.

V čase ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) pracujú v ambulancii striedavo lekári z lôžkového oddelenia, respektíve zmluvní lekári.

Ordinačné hodiny

 

Príjem a konziliárne vyšetrenia

ÚPS

Pondelok

od 7.00 hod. do 15.00 hod.

od 15.00 hod. do 7.00 hod.

Utorok

od 7.00 hod. do 15.00 hod.

od 15.00 hod. do 7.00 hod.

Streda

od 7.00 hod. do 15.00 hod.

od 15.00 hod. do 7.00 hod.

Štvrtok

od 7.00 hod. do 15.00 hod.

od 15.00 hod. do 7.00 hod.

Piatok

od 7.00 hod. do 15.00 hod.

od 15.00 hod. do 7.00 hod.

Sobota

-

od 7.00 hod. do 7.00 hod.

Nedeľa

-

od 7.00 hod. do 7.00 hod.