Aktuálne správy

citanie predsednickaKaždý utorok po obede prichádzajú pracovníčky Kysuckej knižnice na detské oddelenie v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. Deťom, ktoré musia cez prázdniny stráviť nejaký čas v nemocnici čítajú knižky.

podakuj sestre 2Všimli ste si srdiečka v našich nemocniciach v Čadci, Dolnom Kubíne, Trstenej a Liptovskom Mikuláši? Nájdete ich na každom oddelení v Kysuckej, Dolnooravskej, Hornooravskej i Liptovskej nemocnici. Sú schránkou pre ohlasy pacientov. Tí môžu poďakovať alebo vyjadriť svoj názor na poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

Magnet 1Petíciu za zriadenie magnetickej rezonancie v Kysuckej nemocnici v Čadci podpísalo 25 200 Kysučanov. Ak pôjde všetko podľa plánov, fungovať by mohla už čoskoro.

ČADCA. Riaditeľ Kysuckej nemocnice Martin Šenfeld odovzdal petíciu s 25 200 podpismi na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) deň pred zasadnutím predstavenstva. To vo štvrtok 12. júla rozhodovalo o zazmluvnení prístroja a udelilo predbežný súhlas.

Nastup sanitkaKysucká nemocnica v Čadci sa usiluje o čo najrýchlejšie sprevádzkovanie magnetickej rezonancie. Pacienti musia za týmto vyšetrením cestovať do okolitých miest. Situácia je viac než vážna.

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, na základe rozhodnutí MZ SR č.: S08275-2018-ONAPP-2, S08276-2018-ONAPP-2 zo dňa 19.06.2018, bude dočasne  od 1. júla prevádzkovať ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby  pre dospelých a ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Ambulantné pohotovostné služby pre dospelých a taktiež i pre deti a dorast ostávajú v doterajších priestoroch. Pôvodný názov Lekárska služba prvej pomoci sa na základe novely zákona mení na Ambulantnú pohotovostnú službu (APS).

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby poskytuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov v pracovných dňoch od 16.00 hod. do 22.00 hod., cez víkendy a sviatky od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Peticia MR KNsP Cadca

Pred nedávnom som Vám poslal informáciu, že predstavenstvo najväčšej poisťovne by malo na svojom zasadnutí rozhodnúť o našich opakovaných žiadostiach o predbežné zazmluvnenie prístroja na magnetickú rezonanciu. Žiaľ, napriek prísľubu člena predstavenstva, že tento materiál bude prerokovaný, nestalo sa tak a nestalo sa tak ani na ďalšom predstavenstve, ani nebol predložený. 

sestryRegionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Čadci v spolupráci s Kysuckou nemocnicou s poliklinikou Čadca, chirurgickým oddelením a úsekom klinickej biochémie oddelenia laboratórnej medicíny usporiadali dňa 30.05.2018 odborný seminár sestier a pôrodných asistentiek.

Seminár bol zameraný na ošetrovanie pacientov s chirurgickými problémami a na zápalové markery v nemocničnej praxi. Odborného semináru sa zúčastnil aj riaditeľ Ing. Martin Šenfeld, MBA, ktorý pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udelil za Kysuckú nemocnicu s poliklinikou Čadca ďakovné listy štyrom sestrám. Nominoval ich kolektív spolupracovníkov pod vedením vedúcich sestier oddelení a schvaľovala päťčlenná komisia.

 

 

magMinisterstvo zdravotníctva už vyhlásilo verejnú súťaž a tak je možné, že trápeniu pacientov z Kysúc, ktorí potrebujú magnetickú rezonanciu, by mohol byť koniec. V súčasnosti musia za vyšetrením cestovať do okolitých miest.

ČADCA. Kysucká nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto, čo predstavuje spádovú oblasť takmer 130-tisíc obyvateľov.