dom osetrovatelskej starostlivosti m

Vedúca sestra:

Mgr. Anna Grochalová

Počet lôžok:

25 v dvoj a trojlôžkových izbách

Umiestnenie:

1. poschodie internistického pavilónu

Kontakt:

vedúca sestra:

041/46 04 419

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na ošetrovateľskom oddelení poskytujeme nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú rehabilitáciu a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme pacientom:

 • s imobilizačným syndrómom
 • s chronickým ochorením
 • s neurologickým ochorením
 • po chirurgickom výkone
 • s obmedzenou hybnosťou po úraze
 • s psychiatrickým ochorením
 • s narušenou integritou kože
 • v rekonvalescencii
 • v rehabilitačnom programe

Počas pobytu zabezpečujeme:

 • komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť
 • pravidelné vizity lekára
 • ošetrovanie rán, dekubitov
 • prevenciu vzniku dekubitov
 • prevenciu komplikácii z imobility
 • ošetrovateľskú rehabilitáciu
 • fyzioterapiu
 • nácvik sebestačnosti, aktivizáciu, mobilizáciu a socializáciu
 • podávanie liekov, injekcii, infúznej liečby
 • tlmenie bolesti
 • podľa potreby konzultujeme zdravotný stav a liečebný postup s príslušnými odbornými lekármi

Odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v DOS hradí príslušná zdravotná poisťovňa: VšZP, a.s. a Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

Postup pri umiestnení pacienta na oddelenie:

 • ak máte záujem sa umiestniť alebo umiestniť vášho príbuzného na DOS, navštívte nás osobne alebo telefonicky kontaktujte vedúcu sestru
 • pre pobyt v našom zariadení je potrebné vyplniť indikačný formulár ošetrujúcim lekárom (praktický lekár, lekár špecialista)
 • formulár obdržíte na oddelení alebo sa dá stiahnuť na internete na našej stránke v časti infoservis, vyplňuje sa dvojmo
 • vyplnený formulár odovzdáte vedúcej sestre DOS
 • hospitalizáciu odsúhlasuje vopred revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne
 • s vedúcou sestrou sa dojedná dátum prijatia pacienta na oddelenie

K prijatiu na oddelenie sú potrebné:

 • veci osobnej potreby: hygienický balíček, zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov, ordinované lieky, iné zdravotnícke pomôcky

Čo môžete od nás očakávať?

Odbornou starostlivosťou, sprevádzanou láskou a ústretovosťou sa snažíme uspokojiť potreby chorých, predchádzať alebo minimalizovať zdravotné komplikácie, zabrániť zhoršovaniu kvality života pri zachovaní ľudskej dôstojnosti.

Dokumenty na stiahnutie: doc Indikačný formulár