internisticky pavilon interne oddelenie 2 m

Primár:

MUDr. Vladimír Lariš

Vedúca sestra:

Mgr. Renáta Sojková

Lekári:

MUDr. Iveta Škereňová
    Ivan Bentsa
MUDr. Katarína Grochalová
MUDr. Veronika Kapľavková
MUDr. Patrik Frančiak
MUDr. Mária Backová


MUDr. Kristína Mitrengová

 

Počet lôžok:

24

Umiestnenie:

2. poschodie internistického pavilónu

Kontakt:

primár:

041/46 04 218

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

vedúca sestra:

041/46 04 108

e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na internom oddelení poskytujeme základnú neodkladnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo. Túto starostlivosť poskytujeme aj pre tých pacientov, pre ktorých absentujú príslušné lôžkové oddelenia nemocnice ako napr. pľúcne oddelenie, kožné oddelenie, infekčné oddelenie.
Najčastejšou príčinou hospitalizácie na internom oddelení sú následky aterosklerózy v spektre od akútnych syndrómov po terminálne komplikácie.

Hospitalizujeme pacientov v zhode s koncepciou odboru vnútorné lekárstvo:

  • akútnym infarktom myokardu, nestabilnou angínou pectoris, poruchami srdcového rytmu, edémom pľúc, inými formami ICHS, inou bolesť na hrudníku, hypertenziou, bezvedomím, stavom po KPR, mellitusom, embóliou do art. pulmonalis, ACMP, exogénnou intoxikáciou, renálnym zlyhaním, respiračným zlyhaním, hepatálnym zlyhaním, rozvratom vnútorného prostredia, febrilným stavom, septickým stavom, kardiálnym zlyhaním, hypotenziou, trombocytopéniou.

Najčastejšími ochoreniami sú choroby srdcovocievneho systému sú napr:

  • akútny srdcový záchvat
  • vysoký krvný tlak
  • srdcová slabosť
  • poruchy srdcového rytmu

Veľmi častými sú komplikácie tzv. civilizačných ochorení, hlavne následky stresu, obezity, nesprávnej životosprávy, typickým príkladom je úplavica cukrová so svojimi komplikáciami. V našom regióne je vysoký počet pľúcnych ochorení, časté sú choroby pečene, obličiek.

Pacienti so závažným zdravotným stavom, ktorí si vyžadujú špecializovanú starostlivosť, sú prekladaní do Martinskej fakultnej nemocnice, SÚSCCH (Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb) do Banskej Bystrice, NÚSCH (Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb) Bratislavy.