novorodenecke oddelenie m

Primár:

MUDr. Jana Bartošová

Vedúca sestra:

Mgr. Janka Krupíková

Lekárka:

MUDr. Zuzana Nudzajová
MUDr. Lenka Kočvárová

Počet lôžok:

25

Umiestnenie:

5. poschodie chirurgický pavilón

Kontakt:

primár:
041/46 04 280

e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

vedúca sestra:
041/46 04 474

e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

oddelenie:
041/46 04 464

e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na novorodeneckom oddelení poskytujeme diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku
života, u predčasne narodených do 1 mesiaca korigovaného veku.

Oddelenie svojou činnosťou nadväzuje na oddelenie šestonedelia gynekologicko-pôrodníckeho pracoviska tak, aby bolo možné každému novorodencovi poskytnúť bezprostredne po pôrode kvalifikovanú starostlivosť podľa jeho potreby.

Po pôrode dieťa ošetrí novorodenecká sestra. Zhodnotí stav dieťaťa a umožní priloženie dieťaťa na obnažený hrudník matky, aby vzájomný kontakt matka-dieťa bol čo najmenej narušený.
Zdravých novorodencov, po bezproblémovom pôrode následne ošetrujeme na úseku starostlivosti o fyziologických novorodencov. Na oddelení vykonávame prvé ošetrenie dieťaťa a do 24 hodín dieťa vyšetrí lekár. Matka (alebo obaja rodičia) sa môže sama starať o dieťatko na izbe. Máme izby s rooming-in.

Starostlivosť o novorodencov poskytujeme na základe najnovších poznatkov vedy a ošetrovateľstva - bazálnu starostlivosť novorodencom fyziologickým, intermediárnu a intenzívnu starostlivosť a resuscitáciu patologickým novorodencom.

Staráme sa o deti narodené po 34. týždni tehotnosti s pôrodnou hmotnosťou vyššou ako 1800-2000g. Liečime novorodencov, ktorí majú menej závažné chorobné stavy, ale vyžadujú podávanie liekov, kyslíka, podporu dýchania, novorodencov s poruchou kŕmenia, tých, u ktorých je potrebná dlhodobejšia liečba žltačky, izolácia pre závažnú infekciu, alebo majú vrodenú chybu, ktorá nevyžaduje urgentnú chirurgickú liečbu. Táto starostlivosť sa poskytuje na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov na oddelení. Ročne sa na oddelení narodí cca 1260-1 270 detí a takmer štvrtina z nich je ošetrovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti oddelenia.

V prípade, že je dieťa narodené pred 34. týždňom, je príliš malé alebo má závažné zdravotné ťažkosti a pokiaľ sa jeho transport nestihol pred narodením, zabezpečujeme jeho preklad na vyššie pracovisko.

Transport sa realizuje do Neontologického oddelenia FNsP Žilina prípadne do Perinatologického centra UN v Martine a pre deti s vrodenou chybou srdca do Detského kardiocentra v Bratislave.
Počas pobytu na novorodeneckom oddelení robíme screeningové vyšetrenia novorodencov - vyšetrenie na ochorenie štítnej žľazy (hypothyreóza), ochorenia nadobličiek (CAH), metabolické ochorenie (fenylketonúria), ultrasonografické vyšetrenie mozgu a obličiek, vyšetrenie sluchu (OAE), očné vyšetrenie (screening kongenitálnej katarakty).
Ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov vykonáva ortopéd: prvé vyšetrenie v 3. týždni života a druhé v 4. mesiaci.

Pri odchýlkach je dieťatko sledované a podľa potreby včas liečené. Po štyroch dňoch, ak je dieťa zdravé, je prepustené a je následne v starostlivosti všeobecného lekára pre deti a dorast.
V priebehu hospitalizácie majú možnosť mamičky s pomocou sestier a lekára novorodeneckého oddelenia naučiť sa sledovať svoje dieťa, ošetrovať, dojčiť, získavať prvé skúsenosti v kontakte s dieťaťom.

S problémom sa môžu obrátiť denne na personál novorodeneckého oddelenia.

Na oddelení je možnosť zapožičania Monitoru vdychu na domáce monitorovanie dieťatka.