oddelenie anestezie a intenzivnej mediciny m

Primár:

MUDr. Peter Szeghy

Zástupca primára:

MUDr. Iveta Vavrová

Vedúca sestra:

Mgr. Milan Ustupský

Lekári:

MUDr. Milan Galgánek
MUDr. Mgr. Miroslava Galgánková
MUDr. Karin Janková
MUDr. Eva Kováčiková
MUDr. Michal Studený
MUDr. Zuzana Kuklová
MUDr. Michal Parobok
MUDr. Dominika Urbánková
Dracz-Bentsa Anna Alina
MUDr. Jozef Masnica
Marek Andrzej Dracz

Počet lôžok:

6

Umiestnenie:

1. poschodie chirurgického pavilónu

Kontakt:

primár:

041/46 04 492

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

zástupca primára:

041/46 04 576

vedúca sestra:

041/46 04 268

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

sekretariát oddelenia:

041/46 04 131

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

OAIM je základným interdisciplinárnym odborom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje anestéziologickú a intenzívnu starostlivosť.

Pri poskytovaní anestéziologickej starostlivosti a pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny úzko spolupracujeme predovšetkým s operačnými odbormi, ale pri zabezpečovaní komplexnej starostlivosti i s neoperačnými odbormi v rámci diagnostiky a intenzívnej starostlivosti. Týka sa to predovšetkým pacientov so zlyhávaním vitálne dôležitých orgánov alebo orgánových systémov. Súčasťou starostlivosti je aj poskytovanie konziliárnych služieb pre iné oddelenia Kysuckej nemocnice.

Zdravotnú starostlivosť nepretržite zabezpečujú pracovníci s požadovaným stupňom vzdelania a získanou odbornou spôsobilosťou. Oddelenie sa podieľa v rámci KNsP i na zabezpečovaní urgentnej starostlivosti.

Organizácia poskytovania anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti je v KNsP trvale zabezpečovaná (i počas ÚPS) na odbornej úrovni a širokej dostupnosti odborných činností.
OAIM sa člení na úsek anestéziologický, anestéziologickú ambulanciu, úsek resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti (lôžková časť). Ročne vykonáme približne 3500 vyšetrení.

Anestéziologický úsek

Anestéziologická starostlivosť sa začína prípravou pacienta na operačný výkon a končí odovzdaním pacienta do starostlivosti pôvodného oddelenia. Veľkú pozornosť venuje kontrole a náhrade základných životných funkcií, predovšetkým dýchania, kontrole krvného obehu, monitorácii dostatočnej hĺbky anestézie a svalovej relaxácie, dodržiavaní normotermie v období operačného výkonu, bezprostredne pred ním ale i po ňom. Využíva moderné anestéziologické postupy, ktorých súčasťou je technika zvodovej anestézie, teda epidurálna a subarachnoidálna anestézia vrátane pôrodníckej analgézie, a tiež blokády nervových pletení hornej končatiny. Na oddelení ročne vykonáme okolo 4 300 anestézii, z toho 20,17 % zvodových.

Úsek resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti

Zabezpečuje nepretržitú intenzívnu akútnu a chronickú resuscitačnú starostlivosť. Disponuje šiestimi lôžkami. Ročne je na OAIM hospitalizovaných v priemere 230 pacientov. Ide o pacientov s akútnym zlyhávaním životných funkcií, resp. zlyhaním orgánov a orgánových systémov. Ďalšou skupinou sú pacienti s polytraumou, šokovými stavmi a pacienti po komplikovaných operačných výkonoch. Vykonávame širokú paletu diagnostických a terapeutických postupov vrátane tracheotómií, brochofibroskopickej asistencie pri výkonoch, zaistenie centrálnych žíl štandardne s USG navigáciou, zaistenie tepnových vstupov a ďalšie výkony. K tým samozrejme patrí ventilácia pacienta v súlade s novými odporučeniami, ventilácia invazívna ako aj neinvazívna. Ďalej je to štandardná monitorácia kriticky chorého pacienta, monitorovanie srdcového výdaja pomocou prístroja Vigileo, intermintentná hemodialýza a iné.