Primár:

Nataliia Plish

 

Vedúca sestra:

Mgr. Daniela Andelová

Lekári:

MUDr. Juraj Bartsch
Erika Murha
Flyak Yaroslav

Počet lôžok:

60

Umiestnenie:

4. poschodie internistického pavilónu

Kontakt:

primár:

041/46 04 138

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

vedúca sestra:

041/46 04 356

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) KNsP v Čadci je súčasťou siete geriatrických pracovísk. Poskytuje ústavnú starostlivosť na chronických lôžkach pacientom s komplikáciami chronických chorôb dospelého veku, ktorých diagnózy sú známe, stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie, vyžaduje dosledovanie, liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností.

Významnou črtou geriatrických pacientov je krehkosť (nestabilita), ktorá sa prejavuje sklonom ku komplikáciám a zhoršením adaptačných mechanizmov. Pre geriatrických pacientov je typická prítomnosť nasledovných faktorov, determinujúcich ich zdravotný stav a prognózu:

  • zhoršenie pohyblivosti, poruchy stability, pády, úrazy
  • porucha kognitívnych (poznávacích) funkcií, depresia
  • malnutrícia (ťažké poruchy výživy)
  • inkontinencia (neudržanie) moču a stolice
  • závažné zmyslové poruchy
  • viac ako 5 závažných diagnóz súčasne
  • potreba pomoci v bežných denných sebaobslužných činnostiach (príjem potravy, umývanie, kúpanie, toaleta atď.)
  • zložitá sociálna situácis

Tieto faktory vyžadujú osobitný geriatrický prístup. Prioritami geriatrickej zdravotnej starostlivosti je predĺženie života, dosiahnutie čo najvyššej kvality života a čo najlepšieho funkčného stavu, sebestačnosti. Geriatrické posudzovanie je potrebné pre diagnostiku, stanovenie cieľov liečby, rehabilitáciu a zaistenie pokračovania zdravotnej starostlivosti.

Pacienti sú na ODCH prekladaní z akútnych oddelení KNsP - interné oddelenie I, interné oddelenie II, neurologické oddelenie, oddelenie úrazovej chirurgie, chirurgické oddelenie a pacienti z iných nemocníc spádovo príslušní (z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto), ortopedické oddelenie, dermatologické oddelenie, pľúcne oddelenie, psychiatrické oddelenie a ďalšie.

 

Geriatrická ambulancia je umiestnená v POLIKLINIKE I na I. poschodí – viď špecializovaná ambulantná starostlivosť.

Liečebnú, opatrovateľsko-ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť poskytujeme podľa zdravotného stavu pacienta a prevádzkových možností oddelenia .