oddelenie hematologie a transfuziologie m

Primár oddelenia:

MUDr. Peter Chudý, PhD.

Vedúca sestra:

Vlasta Podoláková

Lekári:

MUDr. Oľga Pavlenková
MUDr. Henrieta Knapcová Čorejová

Manažér kvality:

Mgr. Jana Hluzáková

Umiestnenie:

4. poschodie novej polikliniky

Kontakt:

primár oddelenia:

041/46 04 326

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

vedúca sestra:

041/46 04 289

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na oddelení poskytujeme a vykonávame liečebno–preventívnu hematologicko-transfuziologickú starostlivosť, konziliárnu odbornú činnosť pre zdravotnícke zariadenie a laboratórnu diagnostiku.

Súčasťou HTO sú:

  • Hematologicko – transfuziologické laboratórium, kde vykonávame základné a špeciálne hematologické, hemokoagulačné
    a imunohematologické laboratórne vyšetrenia krvi pre lôžkové oddelenia nemocnice, odborné ambulancie, ambulancie praktických lekárov pre dospelých a praktických lekárov pre deti a dorast. Laboratórium je zapojené do systému externej kontroly kvality SEKK Pardubice.
  • Krvná banka nám slúži na príjem, evidenciu, skladovanie, vydávanie transfúznych liekov podľa požiadaviek lôžkových oddelení KNsP Čadca a realizáciu imunohematologických vyšetrení potrebných k zaisteniu bezpečnej hemoterapie.
  • Transfúzna časť HTO - zameriavame sa na vyšetrovanie a starostlivosť o darcov krvi a krvotvorných buniek, na odbery krvi pre autológiu a alogénnu transfúznu terapiu, spracovanie krvi na transfúzne lieky.
  • Hematologická ambulancia

Vyšetrenia darcov krvi od 3.9.2018

Pondelok

od 6.30 hod. do 9.00 hod.

Utorok

od 6.30 hod. do 9.00 hod.

Štvrtok

od 6.30 hod. do 9.00 hod.

Piatok

od 6.30 hod. do 9.00 hod.

Informácie pre darcov krvi

Darcom krvi môže byť zdravý človek vo veku 18 – 60 rokov s telesnou hmotnosťou minimálne 50 kg. ( Na základe individuálneho posúdenia lekárom môžu krv darovať osoby do 65. roku života.)

Trvalo nemôžu darovať krv osoby so závažnými ochoreniami, s anamnézou vnútrosvalového alebo vnútrožilového podávania drog, užívania anabolických steroidov, promiskuitného spôsobu života, pozitivitou testov na AIDS (HIV), žltačku typu B alebo C.

Dočasne nemôžu darovať krv po prekonaní bežných infekcií napr. horných dýchacích ciest, herpes labialis a po ukončení užívania ATB minimálne 2-3 týždne, po absolvovaní niektorých úkonov (operách, endoskopia, katetrizácia ciev, transfúzia krvi, tetovanie, piercing, aplikácia náušníc, akupunktúra) minimálne 6 mesiacov, po ošetrení zubárom 7 dní, užívaní niektorých liekov (potrebná konzultácia lekára), alergickom ochorení v čase klinických príznakov, po prisatí kliešťa mesiac, po pobyte v oblastiach s výskytom vtáčej chrípky minimálne 1 mesiac, malárie bez jej klinických príznakov minimálne 6 mesiacov.

Príprava na odber krvi: ráno pred odberom dostatočný prísun tekutín (čaj, minerálka, džús) a nahé raňajky (pečivo, džem, med, ovocie, zelenina), nejesť mliečne výrobky, údeniny apod. Neodporúčame prísť po fyzickej a psychickej záťaži. Nie je vhodné darovať krv počas menštruácie, tesne pred a po nej.

Muži môžu darovať krv s odstupom 3 mesiacov po odbere, maximálne 4 x do roka, ženy môžu darovať krv s odstupom 4 mesiacov po odbere, maximálne 3x do roka.